Kształt

Encyklopedia PWN

aerodynamiczny kształt, kształt opływowy,
kształt ciał warunkujący wystąpienie małego oporu czołowego (siła aerodynamiczna) przy opływie tych ciał przez płyn.
kształt ciał zapewniający wystąpienie dużego oporu czołowego przy opływie tych ciał przez płyn;
mat. dział topologii wyrosły z teorii homotopii, dostosowujący rozpatrywane pojęcia do przestrzeni topologicznych o bardziej złożonej budowie, zwłaszcza lokalnej;
materiały wykazujące zdolność do przyjmowania jednego z 2 zaprogramowanych kształtów w wyniku odwracalnej przemiany martenzytycznej zachodzącej wraz ze zmianą temperatury, przyłożonych naprężeń lub pola magnetycznego.
leśn. współczynnik redukcyjny służący do określania miąższości (objętości) drzew na pniu; stosunek miąższości drzewa do objętości walca porównawczego o wysokości i średnicy równej wysokości i pierśnicy drzewa;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia