Księstwo Halickie

Encyklopedia PWN

ruskie księstwo w XI–XII w.;
Mołdawskie Księstwo, Hospodarstwo Mołdawskie, Mołdawia,
państwo rumuńskie 1359–1861;
jedno z południowo-zachodnich księstw ruskich z ośrodkiem we Włodzimierzu (Wołyńskim);
państwo powstałe 1199 w wyniku zjednoczenia przez Romana Halickiego Księstwa Halickiego i księstwa włodzimiersko-wołyńskiego;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia