Księżycu

Encyklopedia PWN

Szukszyn Wasilij M., ur. 25 VII 1929, w. Srostki (Kraj Ałtajski), zm. 2 X 1974, stanica Kletskaja (obwód wołgogradzki),
ros. pisarz, scenarzysta, reżyser i aktor filmowy; jeden z gł. twórców ros. filmu autorskiego, przedstawiciel nurtu lud.-poetyckiego.
Tales z Miletu, Thalḗs, ur. ok. 620, zm. ok. 540 r. p.n.e.,
grecki filozof, matematyk i astronom.
that is one small step for a man, one giant step for mankind
[đət ız uan smo:l step fər ə män uan dżạıənt step fər mänkạınd; ang.],
to jeden mały krok dla człowieka, ale dla ludzkości krok olbrzymi (astronauta amer. N.A. Armstrong, pierwszy człowiek, który stanął na Księżycu).
Twardowski, Pan Twardowski, Mistrz Twardowski, zw. też polskim Faustem,
czarnoksiężnik z XVI w., postać legendarna;
Ueda Akinari, właśc. Ueda Tōsaku, ur. 25 VI 1734, Osaka, zm. 27 VI 1809, Kioto,
japoński pisarz i poeta;
meteorol. zjawisko opt. w atmosferze ziemskiej, wywołane rozpraszaniem dyfrakcyjnym światła na kroplach wody lub kryształach lodu w cienkiej, półprzezroczystej warstwie chmury lub mgły, przesłaniającej Słońce lub Księżyc;
związki chemiczne lub mieszaniny, w których pod wpływem zewn. impulsu energ. o odpowiedniej intensywności rozwinie się szybka reakcja chem. z wydzieleniem dużych ilości gazów o bardzo wysokiej temperaturze.
zaburzeń metoda, rachunek zaburzeń, rachunek perturbacyjny,
fiz. metoda przybliżonego rozwiązywania zagadnień matematyki, fizyki i techniki;
Ziemia, symbol ,
trzecia według oddalenia od Słońca planeta Układu Słonecznego, której powierzchnia jest jedynym znanym miejscem we Wszechświecie, gdzie rozwinęło się życie;
seria 8 sowieckich próbników kosm., wysyłanych w przestrzeń kosm. 1964–70, przeznaczonych do sprawdzania funkcjonowania urządzeń, wypróbowywania aparatury oraz metod badawczych stosowanych następnie w lotach próbników Księżyca i planet Układu Słonecznego;
Abu al-Wafa Muhammad Ibn Muhammad, Muḥammad Ibn Muḥammad Abū al-Wafā’, ur. 10 VI 940, Buzdżan (ostan Chorasan, Iran), zm. 1 VII 998, Bagdad,
arabski matematyk i astronom;
Achard
[aszạ:r]
Marcel Wymowa, ur. 5 VII 1899, Sainte-Foy-lès-Lyon, zm. 4 IX 1974, Paryż,
dramatopisarz francuski;
astr. księżyc Jowisza,
Aksionow Wasilij P., ur. 20 VIII 1932, Kazań, zm. 6 VII 2009, Moskwa,
syn Jewgieniji Ginzburg, ros. prozaik i dramaturg;
albedo
[łac., ‘białość’],
wielkość charakteryzująca zdolność odbijania promieniowania przez daną powierzchnię;
Allston
[ọ:lstən]
Washington, ur. 5 XI 1779, Waccamaw k. Charlestonu, zm. 9 VII 1843, Cambridgeport (ob. Cambridge, stan Massachusetts),
malarz amer.; przedstawiciel romantyzmu;
Amal Dunkul, Dunqul Amal, ur. 1940, Kift, zm. 1983, Kair,
poeta arabski z Egiptu;
Andersen
[ạnərsən]
Hans Christian, ur. 2 IV 1805, Odense, zm. 4 VIII 1875, Kopenhaga,
pisarz duński.
antropomorfizacja
[gr. ánthrōpos ‘człowiek’, morphḗ ‘kształt’],
lit. odmiana animizacji, przypisywanie przedmiotom, zjawiskom natury, roślinom, zwierzętom, pojęciom abstrakcyjnym, istotom boskim cech fiz. oraz psychicznych zachowań i motywów postępowania właściwych człowiekowi;
apogeum
[łac. < gr. apógeios],
astr. punkt orbity okołoziemskiej ciała niebieskiego (Księżyca, sztucznego satelity) najbardziej oddalony od Ziemi.

Słownik języka polskiego PWN

księżyc
1. «naturalny satelita Ziemi»
2. «ciało niebieskie krążące dookoła jakiejś planety»

• księżycowy
sztuczny księżyc «sztuczny satelita Ziemi»
wiek Księżyca «liczba dni, jakie upłynęły między ostatnim nowiem a daną fazą Księżyca»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia