Książki

Encyklopedia PWN

instytucje gromadzące, przechowujące i udostępniające zbiory z zakresu kultury książki.
przedsiębiorstwa detalu księgarskiego o zasięgu ogólnopolskim;
międzynar., krajowe i lokalne imprezy o charakterze komercyjnym mające na celu intensyfikację sprzedaży książek, ich propagowanie i reklamę, poszerzenie kontaktów zawodowych wydawców i księgarzy, a także autorów, tłumaczy, agentów literackich;
oznaczenie wysokości i (rzadziej) szerokości książki;
połączenie kart w blok książki (kodeks) i zaopatrzenie go w okładziny i grzbiet, pełniące funkcje ochronne, ozdobne i informacyjne;
organizacja samorządowa zrzeszająca wydawców i księgarzy, zał. 1990, z siedzibą w Warszawie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia