Książki

Encyklopedia PWN

instytucje gromadzące, przechowujące i udostępniające zbiory z zakresu kultury książki.
przedsiębiorstwa detalu księgarskiego o zasięgu ogólnopolskim;
międzynar., krajowe i lokalne imprezy o charakterze komercyjnym mające na celu intensyfikację sprzedaży książek, ich propagowanie i reklamę, poszerzenie kontaktów zawodowych wydawców i księgarzy, a także autorów, tłumaczy, agentów literackich;
oznaczenie wysokości i (rzadziej) szerokości książki;
połączenie kart w blok książki (kodeks) i zaopatrzenie go w okładziny i grzbiet, pełniące funkcje ochronne, ozdobne i informacyjne;
organizacja samorządowa zrzeszająca wydawców i księgarzy, zał. 1990, z siedzibą w Warszawie;
ośr. badania społ. funkcjonowania książki (ruch wydawniczy, bibliotekarstwo), zał. 1955 przy BN;
informacja umieszczona na odwrocie karty tytułowej lub na ostatniej stronie książki, zwykle u dołu;
Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki, ang. International Standard Book Number (ISBN),
10-cyfrowy symbol nadawany każdej książce i (osobny) publikacjom wielotomowym jako całości;
ogólnopol. organizacja bibliofilska, działająca 1957–2002, z siedzibą w Warszawie;
miesięcznik kult. o formule przeglądu lit.-nauk., wyd. od 1949 w Warszawie (od 1957 dwutygodnik, od 1982 miesięcznik);
„Książka. Miesięcznik poświęcony krytyce i bibliografii polskiej”,
pismo, wyd. 1901–14 w Warszawie i Lwowie oraz 1922 w Warszawie;
Książek Władysław,
pisarz, dziennikarz, → Łętowski Julian.
książka zawierająca tekst pisany ręcznie, niekiedy odręcznie ilustrowana.
rodzaj książki z ilustracjami drzeworytowymi, → ksylograf.
Książka i Wiedza. Spółdzielnia Wydawniczo-Handlowa (KiW),
wydawnictwo zał. 1948 w Warszawie;
rodzaj książki z ilustracjami drzeworytowymi, → ksylograf.

Słownik języka polskiego PWN

grzbiet książki «bok książki od strony zszycia arkuszy»
książka
1. «złożone i oprawione arkusze papieru, zadrukowane tekstem literackim, naukowym lub użytkowym; też: tekst wydrukowany na tych arkuszach»
2. «pewna liczba arkuszy papieru złożonych i oprawionych, przeznaczonych do jakichś zapisów»
książka doręczeń «zeszyt, w którym się kwituje odbiór doręczanych przesyłek»
książka kucharska «książka zawierająca przepisy kulinarne»
książka telefoniczna «książka zawierająca spis abonentów z podaniem ich numerów i adresów»
książka życzeń i zażaleń «książka znajdująca się w sklepie lub innym zakładzie usługowym, w której klient może wpisać uwagi dotyczące obsługi i zaopatrzenia»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia