Krośnie Odrzańskim

Encyklopedia PWN

m. powiatowe w województwie lubuskim, na skraju Doliny Środkowej Odry i Równiny Torzymskiej, nad Odrą, powyżej ujścia Bobru.
pow. ziemski w zachodniej części woj. lubuskiego, od zachodu graniczy z Niemcami;
Bóbr, Bobra, Bober, czes. Bobr,
rzeka w Polsce i Czechach (źródła), największy lewy dopływ Odry;
toczyła się 1476–82 o sukcesję po piastowskim ks. głogowskim Henryku XI, między elektorem brandenburskim Albrechtem Achillesem a ks. żagańskim Janem II (wnukiem ks. głogowskiego Henryka VIII)
Odra, niem. Oder, łac. Viadrina,
rz. w Polsce i Czechach, na odcinku 179 km graniczna z Niemcami, jedna z największych w zlewisku Morza Bałtyckiego, druga, po Wiśle, pod względem długości rzeka w Polsce.
woj. w zachodniej części Polski, na zachodzie graniczy z Niemcami (Brandenburgia i Saksonia), na północy z woj. zachodniopomor., na wschodzie z wielkopol., na południu z dolnośląskim;
Caprivi
[kaprị:wi]
Leo von, hrabia, ur. 24 II 1831, Charlottenburg, zm. 6 II 1899, Skórzyn (niem. Schumacherhof) k. Krosna Odrzańskiego,
pruski generał, polityk, 1890–94 kanclerz Rzeszy;
Dychowskie, Jezioro, Dychowski Zbiornik Wodny,
zbiornik retencyjny na Bobrze (woj. lubuskie), na południe od Krosna Odrzańskiego;
Henryk I Brodaty, z dynastii Piastów, ur. ok. 1168, zm. 19 III 1238, Krosno Odrzańskie,
książę pol., syn Bolesława Wysokiego, mąż św. Jadwigi, ojciec m.in. Henryka II Pobożnego;
Henryk IX Starszy, ur. między 1387 a 1392, zm. 11 XI 1467, Krosno Odrzańskie,
książę głogowski, kożuchowski, krośnieński i lubiński, syn Henryka VIII Wróbla, ojciec m.in. Henryka XI;
Knobelsdorff Georg Wenzeslaus von Wymowa, ur. 17 II 1699, Kukadło (niem. Kuckädel) k. Krosna Odrzańskiego, zm. 16 IX 1753, Berlin,
niem. architekt i malarz;
Konrad I, z dynastii Piastów, ur. ok. 1230, zm. 6 VIII 1273 lub 1274,
książę głogowski, syn Henryka II Pobożnego, brat Bolesława II Rogatki, Henryka III Białego i arcybpa Władysława, ojciec Henryka I (III), Konrada II Garbatego i Przemka ścinawskiego;
Pannwitz Rudolf, ur. 27 V 1881, Krosno Odrzańskie (niem. Crossen am der Oder), zm. 23 III 1969, Astano k. Lugano,
niem. filozof kultury i eseista;
Wały Śląskie, Wały Chrobrego,
archeol. pas podwójnych lub potrójnych umocnień ziemnych, ciągnących się wzdłuż środkowego i dolnego biegu rz. Bóbr, na południe od Krosna Odrzańskiego, poza Szprotawę;
miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie nowotomyskim, w Bruździe Zbąszyńskiej, nad Obrą i Jez. Zbąszyńskim.
miasto w województwie lubuskim, pow. grodzki, na terenie Wału Zielonogórskiego, na obszarze źródliskowym kilku potoków, m.in. Złotego Potoku i lewych dopływów Śląskiej Ochli, w otoczeniu lasów; siedziba sejmiku wojew. i pow. zielonogórskiego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia