Krety

Encyklopedia PWN

dwie odmiany pisma powstałego na Krecie (odkryte 1900 przez A. Evansa i jego następców w Knossos, Fajstos, Aja Triada i in. miastach);
kretowate, Talpidae,
rodzina ssaków z rzędu owadożernych; w stanie kopalnym znane od wczesnego eocenu, współcześnie występują w Eurazji do ok. 63o szer. geogr. północnej i do M. Śródziemnego, Himalajów, Płw. Malajskiego oraz Chin, w Ameryce Północnej — od południowej Kanady po północny Meksyk; występują również na dużych wysokościach (do 4,5 tys. m n.p.m.).
labirynt
[gr.]:
labrys
[gr.],
podwójny topór występujący na Krecie w II tysiącleciu p.n.e.;
Lassally
[ləsạ̈li]
Walter, ur. 18 XII 1926, Berlin, zm. 23 X 2017, Kreta,
brytyjski operator filmowy, pochodzenia niemieckiego;
lekkoatletyka, lekka atletyka,
dyscyplina sportowa, w której skład wchodzą konkurencje oparte na naturalnych formach ruchu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia