Krecie

Encyklopedia PWN

Secret Intelligence Service
[sị:krət ıntẹlıdżəns sə̣:rwıs]
(SIS), pot. MI6, Tajna Służba Wywiadowcza,
bryt. agencja wywiadu; zał. 1912,
nazwa zwyczajowa repelentu służącego w uprawach roln., sadowniczych i warzywnych do odstraszania kreta, nornika polnego oraz zwierzyny łownej (sarny, zające).
Talos, Tálōs,
mit. gr. ostatni półbóg ze spiżowego pokolenia poprzedzającego czasy herosów;
tenrekowate, kretojeże, tzw. jeże madagaskarskie, Tenrecidae,
rodzina ssaków z rzędu owadożernych, czasem wyróżniana jako jedyna współcz. rodzina rzędu Lipotyphla (a owadożerne jako nadrząd); występują na Madagaskarze i Komorach, a nieliczne gat. w Afryce, najstarsze szczątki kopalne są znane ze środkowego eocenu;
Tezeusz, Thēseús,
mit. gr. heros ateński;
torbacze, Marsupialia,
nadrząd ssaków zaliczany do szczepu Metatheria (ssaki — Układ systematyczny);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia