Krakowskiem

Encyklopedia PWN

krakowskie wydarzenia 1923, powstanie krakowskie,
walki zbrojne między robotnikami a policją i wojskiem rozpoczęte 6 listopada w Krakowie, podczas ogłoszonego 5 XI przez PPS strajku powszechnego przeciwko wprowadzeniu przez władze wojsk. i cywilne w Krakowie militaryzacji kolei i stosowaniu sądów doraźnych;
organizacja, zał. 1882 w celu popierania działalności Macierzy Szkolnej we Lwowie;
towarzystwo nauk.-techn. istniejące 1877–1939, 1945–48;
krakowskie zlodowacenie, zlodowacenie południowopolskie,
zlodowacenie czwartorzędowe, trwało od 730 do 440 tys. lat temu;
okręg przem. obejmujący południowo-wschodnią część Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w rejonie Jaworzna, Trzebini i Oświęcimia
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia