Krakowie

Encyklopedia PWN

Żmurko Franciszek, ur. 18 VII 1859, Lwów, zm. 9 X 1910, Warszawa,
malarz;
Żółkiewski Stanisław, ur. 1547, Turynka k. Lwowa, zm. 6 X 1620, k. Mohylowa (Podole),
hetman wielki i kanclerz wielki koronny.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia