Kraków

Encyklopedia PWN

Bocian Wolf, W. Poper, data ur. nieznana, zm. 1625, Kraków,
żydowski kupiec i bankier z Krakowa, rodem z Chęcin;
botanika
[gr. botanikós ‘zielarski’ < botánē ‘roślina’],
nauka o roślinach, ich budowie, rozwoju, klasyfikacji, funkcjach życiowych i zależności od warunków środowiska;
Bryła Stefan Władysław, ur. 17 VIII 1886, Kraków, zm. 3 XII 1943, Warszawa,
inżynier budowlany, pionier spawania w budownictwie.
Chwistek Leon, ur. 13 I 1884, Kraków, zm. 20 VIII 1944, Barwisze k. Moskwy,
logik, matematyk i filozof, malarz i teoretyk sztuki.
Ciechanowiecki Andrzej, ur. 28 IX 1924, Warszawa, zm. 2 XI 2015, Londyn,
historyk sztuki, kolekcjoner, antykwariusz;
Czerwiakowski Rafał Józef, ur. 24 X 1743, koło Płońska, zm. 5 VII 1816, Kraków,
ojciec Napoleona Ignacego Rafała, chirurg;
Damasiewicz Witold Damazy, ur. 11 XII 1919, Wadowice, zm. 6 I 1996, Kraków,
malarz;
Duniec Henryk, ur. 23 VI 1924, Przemęczany (pow. proszowicki), zm. 3 VII 1995, Kraków,
zootechnik;
Ekielski Władysław, ur. 7 III 1855, Kraków, zm. 23 IX 1927, tamże,
ojciec Rafała, architekt, publicysta;
Fabisiak Kazimierz, ur. 11 II 1903, Warszawa, zm. 28 IV 1971, Kraków,
aktor, reżyser;
Feldman Ferdynand, ur. 1862, Kraków, zm. 3 VI 1919, tamże,
ojciec Krystyny, aktor;
Fijałkowski, Fiałkowski, Marcin, data ur. nieznana, zm. 1820, Kraków,
pierwszy profesor literatury pol. na uniwersytecie w Krakowie;
Fik Ignacy, ur. 4 IV 1904, Przeciszów k. Wadowic, zm. 26 XI 1942, Kraków,
ojciec Marty, krytyk lit. i publicysta;
Fiol, Szwajpolt (Świętopełk), wg najstarszego pol. zapisu z 1479 Fyol, data ur. nieznana, zm. między 7 V 1525 a 16 V 1526, Kraków,
drukarz pochodzenia niem., wynalazca maszyn górniczych, hafciarz złotem;
Fulde Eugeniusz, ur. 15 IV 1911, Warszawa, zm. 11 VI 1981, Kraków,
aktor;
Gardowski Ludwik, ur. 23 VIII 1890, Warszawa, zm. 29 X 1965, Kraków,
grafik i malarz;
Gawlik Jan Paweł, ur. 3 V 1924, Lwów, zm. 22 III 2017, Kraków,
krytyk teatralny, dramatopisarz;
Gomoliszewski Jerzy, ur. 24 IV 1904, Zagórze k. Kłobucka, zm. 12 III 1988, Kraków,
geodeta i architekt;
Goworek, data ur. nieznana, zm. między 1212 a 1217,
wojewoda sandomierski, kasztelan krakowski;

Ilustracje, multimedia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia