Kraków

Encyklopedia PWN

do 1919 Akademia Umiejętności (AU), po uzyskaniu niepodległości 1918 nadal naczelna niezależna pol. instytucja nauk., mająca status towarzystwa nauk. ogólnego;
Sapieha Adam Stefan, książę, ur. 14 V 1867, Krasiczyn, zm. 23 VII 1951, Kraków,
Schneeberger Antoni, ur. 1530, Zurych, zm. 13 III 1581, Kraków,
botanik, lekarz, spolonizowany Szwajcar, osiadły w Krakowie; uczeń lekarza i wybitnego przyrodnika, K. von Gesnera;
ród magnacki w Małopolsce, herbu Leliwa;
najstarszy pol. uniwersytet, zał. 1364 przez Kazimierza III Wielkiego w Krakowie jako Akad. Krakowska (formalnie Studium Generale) wg wzorów wł., gł. Uniwersytetu Bolońskiego i Uniwersytetu Padewskiego;
Zawiejski Jan, właśc. J. Baptysta Feintuch, ur. 20 VI 1854, Kraków, zm. 9 IX 1922, tamże,
architekt;
Żeleński Władysław, ur. 6 VII 1837, Grodkowice k. Krakowa, zm. 23 I 1921, Kraków,
ojciec Tadeusza, kompozytor;
Ajdukiewicz Tadeusz, ur. 1852, Wieliczka, zm. 9 I 1916, Kraków,
malarz;
Alberowa Zofia, ur. 28 IX 1924, Stanisławów, zm. 27 V 1999, Kraków,
historyk sztuki; wybitny specjalista w zakresie sztuki japońskiej.
związki operacyjne formowane na rozkaz generalnego inspektora sił zbrojnych i naczelnego wodza marszałka E. Rydza-Śmigłego w przededniu II wojny światowej i po jej wybuchu;
Banach Stefan, ur. 30 III 1892, Kraków, zm. 31 VIII 1945, Lwów,
matematyk polski.
Banachiewicz Tadeusz, ur. 13 II 1882, Warszawa, zm. 17 XI 1954, Kraków,
polski astronom, geodeta i matematyk.
Bielański Adam, ur. 14 XII 1912, Kraków, zm. 4 IX 2016, tamże,
brat Władysława, fizykochemik;
Bierkowski Ludwik Józef, ur. 16 VIII 1801, Poznań, zm. 27 VI 1860, Kraków,
chirurg; jeden z twórców pol. ortopedii;
Bocian Wolf, W. Poper, data ur. nieznana, zm. 1625, Kraków,
żydowski kupiec i bankier z Krakowa, rodem z Chęcin;
botanika
[gr. botanikós ‘zielarski’ < botánē ‘roślina’],
nauka o roślinach, ich budowie, rozwoju, klasyfikacji, funkcjach życiowych i zależności od warunków środowiska;
Bryła Stefan Władysław, ur. 17 VIII 1886, Kraków, zm. 3 XII 1943, Warszawa,
inżynier budowlany, pionier spawania w budownictwie.

Ilustracje, multimedia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia