Kraków

Encyklopedia PWN

Gumplowicz Ludwik, ur. 9 III 1838, Kraków, zm. 19 VIII 1909, Graz,
polski socjolog i prawnik.
Jabłoński Zbigniew, ur. 17 V 1926, Lwów, zm. 7 X 1984, Kraków,
bibliotekarz, historyk kultury;
Jasieński Feliks, pseud. Globtrotter, Manggha, ur. 8 VII 1861, Grzegórzewice, zm. 6 IV 1929, Kraków,
kolekcjoner, krytyk artyst., publicysta;
oddział Muzeum Nar. w Krakowie, otwarty 1994 z inicjatywy Fundacji Kioto–Kraków A. Wajdy i K. Zachwatowicz;
zespół przyrządów służących do prowadzenia obserwacji astronomicznych zarówno z powierzchni Ziemi, jak i Kosmosu.
szkoły prowadzone od XVII w. przez pijarów;
poczta
[wł.],
instytucja, zwykle państwowa, świadcząca usługi pocztowe (przesyłanie listów, kart pocztowych, paczek i inne) oraz niektóre usługi telekomunikacyjne i pieniężno-bankowe;
politechnika
[gr. polýtechnos ‘biegły w wielu sztukach’],
naukozn. wielokierunkowa wyższa uczelnia techniczna o poziomie uniwersyteckim.
prasa polska od XIX w.,
psychologia
[gr. psychḗ ‘dusza’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
współcześnie, w najszerszym rozumieniu — nauka zajmująca się ludzkimi czynnościami lub zachowaniami, które składają się zarówno z subiektywnych procesów umysłowych, jak i z zewnętrznych, obiektywnych i fizycznych reakcji;
Stryjeński Tadeusz, ur. 29 VII 1849, Carouge k. Genewy, zm. 3 VI 1943, Kraków,
syn Aleksandra, ojciec Karola, architekt;
Szyszko-Bohusz Adolf, ur. 1 IX 1883, Narwa (obecnie w Estonii), zm. 1 X 1948, Kraków,
architekt, historyk i konserwator architektury;
rodzaj widowisk, w których zamiast aktorów występują lalki;
Trzciński Teofil, ur. 19 XII 1878, Kraków, zm. 25 XII 1952, tamże,
reżyser, dyrektor teatrów.
Witos Wincenty, ur. 21 I 1874, Wierzchosławice k. Tarnowa, zm. 31 X 1945, Kraków,
przywódca ruchu ludowego, polityk, publicysta, rolnik.

Ilustracje, multimedia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia