Kraków

Encyklopedia PWN

Złoty Smok, 1964–65 Złoty Smok Wawelski,
gł. nagroda w międzynar. edycji Międzynar. i Ogólnopol. Festiwalu Filmów Dokumentalnych i Krótkometrażowych (od 2001 Krak. Festiwal Film.), przyznawana od 1964;
skorupiaki z rzędu obunogów, z rodzajów Talitrus, Talorchestia i Talitroides;
organizacja studencka o charakterze społ.-wychowawczym, powstała 1950 w wyniku przekształcenia Federacji Pol. Organizacji Studenckich; do 1956 pozostawała pod polit. kontrolą Związku Młodzieży Pol.;
organizacja młodzieży akademickiej, zał. 1917;
Związek Odwetu (ZO), właśc. Związek Odwetowy,
pion walki bieżącej ZWZ, utworzony 20 IV 1940;
komunist. organizacja konspiracyjna, zał. IX 1941 w Warszawie;
dzielnica mieszkaniowo-rekreacyjna Krakowa, na l. brzegu Wisły i nad Rudawą;
w. gminna w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, na pograniczu Wyż. Miechowskiej i Progu Lelowskiego, w zabagnionej dolinie Pilicy;
Żegocki Krzysztof Jan, ur. 1618, Rostarzewo, zm. 11 VIII 1673, Gościeszyn,
żołnierz, wojewoda, biskup;
Żelazowski Roman, ur. 28 IX 1854, Lichwin k. Tarnowa, zm. 8 III 1930, Lwów,
aktor, reżyser;
Żeleński Tadeusz, pseud. Boy, ur. 21 XII 1874, Warszawa, zm. 3 VII 1941, Lwów,
syn Władysława, tłumacz, krytyk teatralny i literacki, publicysta, satyryk;
Żmurko Franciszek, ur. 18 VII 1859, Lwów, zm. 9 X 1910, Warszawa,
malarz;
Żółkiewski Stanisław, ur. 1547, Turynka k. Lwowa, zm. 6 X 1620, k. Mohylowa (Podole),
hetman wielki i kanclerz wielki koronny.

Ilustracje, multimedia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia