Kraków

Encyklopedia PWN

pow. ziemski w środkowej części woj. małopol.;
Wielkie Księstwo Krakowskie, niem. Grossherzogtum Krakau,
nazwa nadana przez zaborcę austr. terytorium byłego Wolnego Miasta Krakowa po wcieleniu go 1846 do Austrii.
m. powiatowe w województwie łódzkim, na Wyż. Wieluńskiej.
Wincenty Kot z Dębna, ur. 1398, zm. 14 VIII 1448, Uniejów,
arcybiskup metropolita gnieźnieński, prymas Polski, dyplomata;
rodzina mieszczan krak., → Wierzynkowie.
Wiszniewski Michał, ur. 27 IX 1794, Firlejów k. Rohatyna (Podole), zm. 22 XII 1865, Nizza (Włochy),
historyk literatury, filozof, psycholog, wydawca źródeł;
Wittenberg Arvid, hrabia (od 1652), ur. 1606, Finlandia, zm. 7 IX 1657, Zamość,
dca szwedz., od 1655 feldmarszałek;
Władysław IV Waza, ur. 9 VI 1595, Łobzów k. Krakowa, zm. 20 V 1648, Merecz (Litwa),
król polski od 1632, tytularny król szwedzki, syn Zygmunta III Wazy i Anny Austriaczki, córki arcyksięcia Karola Habsburga, przyrodni brat Jana II Kazimierza; ożeniony z Cecylią Renatą i Ludwiką Marią;
zespół urządzeń i budowli inżynierskich służących do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę — w wymaganej ilości, o wymaganej jakości i pod wymaganym ciśnieniem, o każdej porze.
Wodzicki Kazimierz Stanisław Michał, hrabia, ur. 26 IX 1816, Korzkiew k. Krakowa, zm. 20 X 1889, Ołejów (Ukraina),
brat Henryka, zoolog, ornitolog, pisarz łowiecki;
Wojciech Jastrzębiec, ur. ok. 1362, Łubnica k. Pacanowa (Sandomierskie), zm. 2 IX 1436, Mnichowice k. Kępna,
dyplomata i polityk, kanclerz, arcybiskup gnieźnieński.
wojna światowa I 1914–18, do 1939 zw. wielką wojną 1914–18,
zbrojny konflikt światowy,
wojny polsko-szwedzkie 1563–1721,
wojny między Polską a Szwecją od połowy XVI w. do początku XVIII w. Przyczyną ich było dążenie Szwecji do opanowania południowo-wschodnich i południowych wybrzeży Morza Bałtyckiego, sprzeczne z interesami Polski w Inflantach i z jej próbami (od czasów Zygmunta II Augusta) prowadzenia własnej polityki morskiej (dominium maris Baltici); dodatkowym powodem wojen był konflikt dynastyczny.
XI dzielnica samorządowa Krakowa (od 1991), ok. 5 km od centrum;
Wolski Mikołaj, ur. 1553, zm. 1630,
marszałek wielki koronny, działacz gosp., mecenas sztuki;
Woronicz Jan Paweł, ur. 28 VI 1757 lub 6 VII 1753, Brodów (Wołyń), zm. 7 XII 1829, Wiedeń,
poeta, kaznodzieja;
Wójcik Franciszek, ur. 17 X 1863, Wyciąże k. Krakowa, zm. 3 I 1941, tamże,
działacz ruchu lud., rolnik;
Wójcik Kazimierz Józef, ur. 1875, zm. 1937,
geolog;
miejsce wydobywania się na powierzchnię Ziemi (także powierzchnię innych planet i ich satelitów) produktów erupcji: lawy (wulkan lawowy), materiałów piroklastycznych (wulkan pyłowy, szlakowy) oraz gazów wulkanicznych (wulkan gazowy).

Ilustracje, multimedia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia