Kraj Warty

Encyklopedia PWN

Kraj Warty, niem. Reichsgau Wartheland lub Warthegau,
część ziem zachodniej Polski 1939–45 włączonych do III Rzeszy (województwa: wielkopol., część pomor., łódz. i warsz.);
polski zakład ubezpieczeń, założony 1920 w Poznaniu, od 1931 z siedzibą w Warszawie;
stolica Polski i województwa mazowieckiego, pow. grodzki, na Nizinie Środkowomazowieckiej, obejmującej w granicach miasta część Kotliny Warszawskiej, Doliny Środkowej Wisły, Równiny Warszawskiej oraz krańce równin Wołomińskiej i Łowicko-Błońskiej, nad Wisłą (w obrębie miasta 28 km biegu rzeki); ośrodek aglomeracji warszawskiej.
największa chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia religijnego określane jako katolicyzm, utożsamiająca się w swojej wierze i nazwie z Kościołem powszechnym (gr. katholikos ‘powszechny’) oraz uznająca w sferze doktryny i organizacji kościelnej autorytet papieża, biskupa Rzymu.
woj. (od I 1999) w zachodniej Polsce;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia