Królestwa Pol

Encyklopedia PWN

Koehler Ludwik, ur. 27 XI 1799, Warszawa, zm. 20 XI 1871, tamże,
lekarz;
Komisariat do spraw Polskich, Komisariat Polski,
organizacja działająca w sowieckiej Rosji 1917–19 przy Komisariacie Lud. do spraw Narodowościowych;
reprezentacja polit. organizacji niepodległościowych w Królestwie Pol., zał. VIII 1915 w Warszawie przez Unię Stronnictw Niepodległościowych i Konfederację Polską;
konfiskata
[łac.]:
Kossakowski Stanisław Szczęsny, hrabia (od 1843), ur. 4 I 1795, Hamburg, zm. 26 V 1872, Warszawa,
dyplomata, kolekcjoner, ordynat lachowicki;
biblioteki będące własnością Kościoła katol. i in. chrześc. ugrupowań wyznaniowych.
Kromer Marcin, ur. ok. 1512, Biecz, zm. 23 III 1589, Lidzbark Warmiński,
dyplomata, historyk, biskup warmiński,
Kryński Jan, ur. 20 III 1811, Prażmów (woj. mazowieckie), zm. 9 IV 1890, Londyn,
działacz emigracyjny;
rodzina herbu Zadora, pochodząca ze w. Brzezie k. Bochni;
organizacja niepodległościowa, zał. IV 1913 w Warszawie przez m.in. J. Marcinkowską i I. Moszczeńską;
Londyn, London Wymowa,
stolica Zjedn. Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, w południowo-wschodniej Anglii, nad Tamizą, w obniżeniu Basenu Londyńskiego, otoczonego kuestami North Downs od południa i Chiltern od północy.
Lüders Aleksandr N., hrabia (od 1862), ur. 1790, zm. 1874,
generał rosyjski;
Łempicki Michał Antoni, ur. 14 IX 1856, Przydworze k. Sztumu, zm. 29 XII 1930, Bydgoszcz,
przemysłowiec, inżynier górniczy;
m. powiatowe w województwie łódzkim, na Równinie Łowicko-Błońskiej, nad Bzurą.
Meciszewski Filip Nereusz, ur. 9 VII 1786 (data chrztu), Kraków, zm. 29 XI 1830, Warszawa,
pułkownik, inżynier;
Nieszokoć Wincenty, ur. 21 I 1792, Pokopurnie k. Rosień (Żmudź), zm. ok. 1865, Senegal,
oficer armii Królestwa Pol., działacz emigracyjny;
politechnika
[gr. polýtechnos ‘biegły w wielu sztukach’],
naukozn. wielokierunkowa wyższa uczelnia techniczna o poziomie uniwersyteckim.
organizacje działające gł. w Galicji w celu przygotowania kadry na wypadek powstania nar.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia