Królestwa Pol

Encyklopedia PWN

Skarszewski Wojciech, ur. 10 XI 1743, zm. 12 VI 1827, Warszawa,
biskup chełmski i lubelski, arcybiskup warsz. i prymas Królestwa Polskiego;
Skórkowski Karol Wincenty, K.W. Saryusz Skórkowski, ur. 2 XI 1768, Jankowice (pow. radomski), zm. 25 I 1851, Opawa,
biskup;
Stronczyński Kazimierz, ur. 24 VII 1809, Pajęczno k. Radomska, zm. 12 XI 1896, tamże,
numizmatyk, sfragistyk, paleograf;
Stronnictwo Demokratyczno-Narodowe (SDN), obóz demokratyczno-narodowy, obóz wszechpolski, Narodowa Demokracja, endecja, Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne, Stronnictwo Wszechpolskie,
partia polit. obozu nar. 1897–1919,
organizacja polit. ND, zał. 1909 w Poznaniu jako Pol. Tow. Demokr., od 1910 pod nazwą T.D.-N., było w zaborze pruskim odpowiednikiem Stronnictwa Nar.-Demokr. z Królestwa Pol. i z Galicji;
Woronicz Jan Paweł, ur. 28 VI 1757 lub 6 VII 1753, Brodów (Wołyń), zm. 7 XII 1829, Wiedeń,
poeta, kaznodzieja;
tajna organizacja wojskowa;
Bagniewski Adam Stefan, ur. 25 XII 1803, Zarębów k. Kutna, zm. 8 X 1873, Warszawa,
ekonomista, bankowiec;
Balzer Oswald Marian, ur. 23 I 1858, Chodorów, zm. 11 I 1933, Lwów,
prawnik, historyk prawa;
Centralna Agencja Polska w Lozannie, zw. Agencją Lozańską, fr. Agence Centrale Polonaise Lausanne,
agencja informacyjna, działająca 1915–19;
Chłopicki Józef Grzegorz, baron (od 1810), ur. 14 III 1771, Kapustyn k. Zasławia (Wołyń), zm. 30 IX 1854, Kraków,
generał;
Diehl Karol Bogumił (Gottfried), ur. 15 IV 1765, Leszno, zm. 18 IV 1831, Poznań,
superintendent Kościoła ewangelicko-reformowanego;
Drewnicki Leon, ur. 11 IV 1791, Międzybuż (Podole), zm. 17 V 1871, Paryż,
oficer, emigrant, pamiętnikarz;
Girard
[żirạ:r]
Philippe de Wymowa, ur. 1 II 1775, Lourmarin (Prowansja), zm. 26 VIII 1845, Paryż,
fr. mechanik i wynalazca; organizator przemysłu włókienniczego w Królestwie Polskim;
Grabowski Stefan, hrabia (od 1798), ur. przed 24 VI 1767 (data chrztu), Ostaszyn (Nowogródczyzna), zm. 4 VI 1847, Warszawa,
syn Tomasza, generał;
Hauke, van der Haacken, von Hauke, Maurycy, hrabia (od 1829), ur. 25 X 1773, Seifendorf k. Drezna, zm. 29 XI 1830, Warszawa,
generał;
Herse Bogusław Władysław, ur. 13 IX 1872, Warszawa, zm. 30 X 1943, Laski k. Warszawy,
kupiec warszawski;
tygodnik wyd. 1866–1912 w Warszawie;
Kasa im. Józefa Mianowskiego, Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. dr. J. Mianowskiego,
instytucja popierania nauki, zał. 1881, z siedzibą w Warszawie;
kodeks
[łac. codex ‘księga’, ‘spis’],
prawo akt normatywny, współcześnie wydawany z reguły w formie ustawy, stanowiący zbiór zasadniczych przepisów regulujących wyodrębnione dziedziny stosunków społecznych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia