Królestwa Pol

Encyklopedia PWN

Kossecki Ksawery, ur. 3 XII 1778, Kotiużyńce (Podole), zm. 20 V 1843, Warszawa,
generał;
Lelewel Joachim, ur. 22 III 1786, Warszawa, zm. 29 V 1861, Paryż,
polski historyk, numizmatyk, bibliograf, polityk.
Lubowidzki Mateusz Eustachy, ur. 13 IX 1789, Dylewo (pow. ostrołęcki), zm. 17 XII 1874, Drzewica k. Opoczna,
brat Józefa Gabriela, senator;
pomiary instrumentalne wartości elementów meteorologicznych oraz obserwacje wizualne (wzrokowe) obiektów (np. chmur, cząstek opadowych) i zjawisk atmosferycznych, wykonywane w celu poznania aktualnego stanu atmosfery.
Milutin Nikołaj A., ur. 18 VI 1818, Moskwa, zm. 7 II 1872, tamże,
brat Dmitrija, polityk rosyjski;
Nałkowski Wacław Piotr, pseud. Przewłocki, Nerwowy i in., ur. 19 XI 1851, Nowodwór k. Lubartowa, zm. 29 I 1911, Warszawa,
ojciec Zofii, geograf, wybitny metodolog i syntetyk geografii, pedagog, publicysta, krytyk literacki, nauczyciel.
Niemojowski Wincenty, ur. 5 IV 1784, Słupia k. Kępna (Kaliskie), zm. XII 1834, Moskwa,
brat Bonawentury, polityk liberalny, działacz gosp., ziemianin;
Nowosilcow Nikołaj N., hrabia (od 1833), ur. 1762, zm. 20 IV 1838, Petersburg,
polityk rosyjski;
rodzina księgarzy i wydawców:
Pagnol
[panjọl]
Marcel Wymowa, ur. 28 II 1895, Aubagne, zm. 18 IV 1974, Paryż,
fr. pisarz, film. reżyser i scenarzysta;
miasto w województwie mazowieckim, powiat grodzki, na pograniczu Pojezierza Dobrzyńskiego i Kotliny Płockiej, nad Wisłą i jej prawym dopływem Brzeźnicą; siedziba pow. płockiego.
terytorium historyczne po obu stronach środkowego Bugu i górnej Narwi, utożsamione z województwem podlaskim (stolica w Drohiczynie) w zasięgu z 1566–1795;
Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”, PSL „Wyzwolenie”, do 1918 Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL),
partia lud., utworzona 1915 w Królestwie Pol. z połączenia Związku Chłopskiego, Związku Ludu Pol. (dawny NZCh), Stronnictwa Lud. (grupa „Zaranie”);
Połujański Aleksander, ur. 1814, Wileńszczyzna, zm. 16 V 1866, Warszawa,
leśnik;
Pomorze Gdańskie, Pomorze Nadwiślańskie, Pomorze Wschodnie,
terytorium hist. nad Morzem Bałtyckim, między Pomorzem Zachodnim a Prusami.
Potocki Stanisław Kostka, ur. XI 1755, Lublin, zm. 14 IX 1821, Wilanów,
brat Ignacego, ojciec Aleksandra, polityk, pisarz, publicysta, kolekcjoner i mecenas sztuki.
część Warszawy obejmująca 7 dzielnic na pr. brzegu Wisły: Pragę Północ, Pragę Południe, Targówek, Białołękę, Rembertów, Wawer i Wesołą;
Przyszłość, Pet, 1899–1901 pod nazwą Czerwona Róża, 1901–02 Iks,
tajna organizacja pol. młodzieży szkół średnich, zał. 1899 w Poznaniu z inicjatywy akademickiego Związku Młodzieży Pol. (Zet), podległego Lidze Nar.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia