Królestwa Pol

Encyklopedia PWN

miasto w województwie mazowieckim, w powiecie wołomińskim, na Równinie Wołomińskiej, we wschodniej części aglomeracji warszawskiej.
ugrupowanie polit. pasywistów w Królestwie Pol., zał. 1915;
miasto w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, na Wysoczyźnie Złoczewskiej.
nielegalne stronnictwo chłopskie w Królestwie Pol., utworzone 1912 z Wydziału Wiejskiego PPS;
nielegalne stronnictwo chłopskie w Królestwie Pol., utw. 1906 w wyniku rozłamu w Tow. Oświaty Narodowej
Związek Niepodległości, Związek Inteligencji Niepodległościowej, Organizacja Niepodległościowa Inteligencji,
nielegalna organizacja polit. w Królestwie Pol., zał. między 1910 a 1912;
tajna organizacja patriotyczno-rewolucyjna, zał. 1842 w Poznaniu przez W.M. Stefańskiego;
m. powiatowe w województwie mazowieckim, na Równinie Radomskiej, nad Zwolenką (lewy dopływ Wisły) i Piątkowym Stokiem.
miasto w województwie śląskim, w powiecie myszkowskim, na Wyż. Częstochowskiej, na wysokim progu wznoszącym się nad doliną Warty, w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd.
w. gminna w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, na obszarze Wzgórz Opoczyńskich;
miasto w województwie mazowieckim, w powiecie garwolińskim, na Wysoczyźnie Żelechowskiej.
m. powiatowe w województwie mazowieckim, na Równinie Raciąskiej.
miasto w województwie łódzkim, w powiecie kutnowskim, na Równinie Kutnowskiej, nad Słudwią.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia