Królestwa Pol

Encyklopedia PWN

miasto wojewódzkie na pograniczu płaskowyżów Nałęczowskiego i Świdnickiego oraz Wyniosłości Giełczewskiej, przy ujściu Czechówki i Czerniejówki do Bystrzycy; powiat grodzki i siedziba powiatu lubelskiego (ziemskiego).
miasto w województwie mazowieckim, pow. grodzki, w Dolinie Dolnej Narwi, nad Narwią i uchodzącymi do niej dopływami: Omulew i Czeczotka; siedziba pow. ostrołęckiego.
nielegalne stronnictwo chłopskie, działające 1904–07 w Królestwie Pol., powstałe z przekształcenia Lud. Koła Oświaty;
w armii fr. za Napoleona I (od 1803) i wojsku pol. Księstwa Warsz. i Królestwa Pol. lekka piechota;
Zajączek Józef, książę (od 1818), ur. 1 XI 1752, Kamieniec Podolski, zm. 30 VII 1826, Warszawa,
generał pol. i fr., namiestnik Królestwa Polskiego.
Zjednoczenie Organizacji Niepodległościowych, Zjednoczenie Stronnictw Niepodległościowych,
nielegalny blok skupiający stronnictwa i organizacje Królestwa Pol.,
Związek Postępowo-Demokratyczny, Postępowa Demokracja, pedecja,
partia polit. zał. XII 1904 w Królestwie Pol., łącząca w programie światopogląd lewicowej inteligencji i wskazania pozytywizmu;
Abramowicz Ignacy, ur. 29 VII 1793, Warszawa, zm. 4 I 1867, tamże,
generał rosyjski, oberpolicmajster warszawski;
organizacja zrzeszająca kierowców i miłośników samochodów;
bank emisyjny i kredytowy w Królestwie Pol., zał. 1828 w Warszawie;
Bogusławski Jakub Ferdynand, ur. 30 V 1759, Brześć Litewski, zm. 21 VII 1819, Warszawa,
pułkownik;
Choroszewski Wincenty Ignacy, ur. 16 II 1845, Wilno, zm. 18 I 1901, Suchedniów,
inżynier górnik, działacz gospodarczy;
Christiani Franciszek Ksawery, ur. 4 XI 1772, Dukla, zm. 7 VI 1842, Warszawa, budowniczy dróg i mostów,
inżynier; pionier budowy dróg bitych w Królestwie Polskim;
Cichowski Adolf, ur. 1794, Warszawa, zm. 7 X 1854, Paryż
działacz patriotyczny, publicysta, kolekcjoner;
Cronin
[krə̣unın]
Archibald Joseph Wymowa, ur. 19 VII 1896, Cardross (hrab. Dumbartonshire), zm. 6 I 1981, Montreux (Szwajcaria),
pisarz ang., z zawodu lekarz;
Dąbrowski Franciszek Ksawery, ur. 1761, Ponętów k. Koła, zm. 18 IV 1839, Wrząca Mała k. Koła,
powstaniec, urzędnik w służbie rosyjskiej;
Dzierżanowska Maria, ur. 1861, Wołyń, zm. 12 IV 1908, Warszawa,
działaczka oświat., nauczycielka;
Kiniorski Marian, ur. 1 XII 1868, Pokrzywnica (Sandomierskie), zm. 23 V 1943, Warszawa,
działacz polit., społ., ziemianin;
gł. organ sądownictwa w Królestwie Pol., powstały 1833, początkowo o charakterze tymczasowym, od 1834 stały organ pod nazwą Komisja Śledcza przy Głównodowodzącym Armii Czynnej i Namiestniku Królestwa Pol., z siedzibą w X Pawilonie Cytadeli warszawskiej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia