Królestwa Pol

Encyklopedia PWN

organ władzy ustawodawczej w Królestwie Pol. 1815–31;
publikacja wyd. w Warszawie 1880–1902 (t. 1–15, przedruk 1986–87, indeks nazwisk 1995);
szkoła wojsk., zał. 1815 w Warszawie przez wielkiego ks. Konstantego Pawłowicza;
organizacja samopomocowa, zał. II 1915 w Poznaniu;
Komitet Urządzający w Królestwie Polskim, ros. Uczrieditelnyj Komitiet w Carstwie Polskom,
nacz. tymczasowa władza ros. w Królestwie Pol., utworzona 2 III 1864 w Warszawie podczas powstania styczniowego 1863–64;
najwyższa kolegialna władza w Królestwie Pol., powołana VI 1815 przez cara Aleksandra I Romanowa, z siedzibą w Warszawie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia