Kotlinę Sandomierską

Encyklopedia PWN

największa kotlina Podkarpacia Północnego, położona między brzegiem Karpat na południu a wyż.: Małopolską i Lubelsko-Lwowską na północy;
kompleks leśny w Kotlinie Sandomierskiej, w widłach Wisły i Sanu;
woj. w południowo-wschodniej Polsce;
województwo (od 1999) w południowej części kraju,
najdłuższa rzeka w Polsce i druga pod względem wielkości dorzecza (po Newie) w zlewisku Morza Bałtyckiego;
rzeka, prawy dopływ Wisły, powstaje z połączenia Białego Dunajca i Czarnego Dunajca pod Nowym Targiem;
w. w woj. podkarpackim, w pow. dębickim (gmina Dębica), w Dolinie Dolnej Wisłoki, nad Wisłoką; duża wieś (
rz., prawy dopływ Wisły, płynie przez Beskidy Zachodnie, Pogórze Zachodniobeskidzkie i Kotlinę Sandomierską, w woj. małopol.;
południowo-wschodnia część Wyż. Lubelsko-Lwowskiej, w Polsce i na Ukrainie, między Kotliną Sandomierską na południowym zachodzie a Wyż. Wołyńsko-Podolską na wschodzie i południowym wschodzie;
rz., prawy dopływ Wisły, płynie przez Bieszczady Zachodnie, Pogórze Środkowobeskidzkie i Kotlinę Sandomierską, w woj. podkarpackim;
północno-wschodnia część Zewn. Karpat Zachodnich, między doliną Dunajca na zachodzie a doliną Wiaru (prawy dopływ Sanu) na wschodzie;
woj. w południowej części Polski; graniczy z woj.: mazowieckim (na północy), lubelskim (na wschodzie), podkarpackim (na południowym wschodzie), małopol. (na południu), śląskim (na zachodzie) i łódzkim (na północnym zachodzie);
rz., prawy dopływ Sanu, płynie z Roztocza Wschodniego przez Kotlinę Sandomierską, w woj. podkarpackim;
geol. obniżenie tektoniczne na przedpolu Karpat;
północno-wschodnia część Kotliny Sandomierskiej, między Doliną Dolnego Sanu a Wyż. Lubelską i Roztoczem;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia