Koszty pośrednie

Encyklopedia PWN

ekon. koszty, których nie można odnieść do konkretnych wyrobów.
ekon. suma nakładów przedsiębiorstwa na działalność gospodarczą, wyrażona w formie pieniężnej i liczona w określonej jednostce czasu.
inflacja
[łac.],
ekon. wzrost przeciętnego poziomu cen.
kalkulacja
[łac. calculatio ‘obliczenie’],
obliczanie kosztów przypadających na tzw. jednostkę kalkulacyjną; część rachunkowości.
demogr. sposób systematyzacji lub objaśnienia poziomu, zróżnicowania i zmian płodności (demogr. ) w populacjach ludzkich.
ekon. niesformalizowany dokument ujmujący sumę kosztów gospodarczych lub innego przedsięwzięcia;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia