Konferencja

Encyklopedia PWN

ang. odmiana gruszy, wyhodowana 1884;
wielostronne forum negocjacji rozbrojeniowych działające w ramach ONZ;
Konferencja „Szczyt Ziemi”, Konferencja Narodów Zjednoczonych „Środowisko i rozwój”, Konferencja w Rio,
ekol. konferencja zorganizowana 3–14 VI 1992 w Rio de Janeiro z udziałem przywódców i przedstawicieli 162 państw świata oraz wielu organizacji międzynarodowych.
konferencja dyplomatyczna państw europejskich (bez Albanii), Kanady i USA (1973–75), poświęcona opracowaniu zasad i norm dotyczących bezpieczeństwa europejskiego i współpracy między państwami, zakończona przyjęciem Aktu końcowego;
konferencja episkopatu, konferencja biskupów,
zgromadzenie ogółu biskupów katol. (ordynariuszy, sufraganów, emerytowanych) z danego państwa (regionu, kontynentu),
ekol. Konferencja Narodów Zjedn. w sprawie ochrony środowiska, zorganizowana przez UNEP VI 1972 w Sztokholmie, w której uczestniczyli przedstawiciele 113 państw.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia