Komi Permiacki Okręgu Autonom

Encyklopedia PWN

do XII 2005 okręg autonom. w Rosji, w dorzeczu górnej Kamy, obecnie w Kraju Permskim.
lud ugrofiński w części (d. Komi-Permiacki Okręgu Autonom.) Kraju Permskiego;
Permski, Kraj, Piẹrmskij kraj,
kraj w Rosji, obejmuje niemal całe dorzecze górnej Kamy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia