Komarowem

Encyklopedia PWN

nazwa 4 funkcjonalnie połączonych wsi w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, na pograniczu Padołu Zamojskiego i Grzędy Sokalskiej;
jaskinia krasowa w północnej części Wyż. Krakowsko-Częstochowskiej, w Sokolich Górach;
Komarow Władimir L., ur. 13 X 1869, zm. 5 XII 1945,
ros. botanik i podróżnik;
Komarow Władimir M., ur. 16 III 1927, Moskwa, zm. 24 IV 1967,
ros. pilot kosmonauta, inżynier;
Komorowski Tadeusz, pseud. Bór, Korczak, Lawina, Prawdzic i in., ur. 1 VI 1895, Chorobrowo k. Brzeżan (wsch. Galicja), zm. 24 VIII 1966, Bletchley (W. Brytania),
generał.
związek kawalerii sow. w czasie wojny domowej w Rosji 1917–22;
grupa owadów obejmująca kilka rodzin muchówek z podrzędu muchówek długorogich;
biopestycydy, biopreparaty,
środki ochrony roślin zawierające organizmy żywe lub substancje pochodzenia biologicznego, wykorzystywane do zwalczania owadów, chorób i chwastów;
nazwa zwyczajowa insektycydu z grupy węglowodorów chlorowanych (dichlorodifenylotrichloroetan);
drobniczka, Heterandria formosa,
ryba z rodziny piękniczkowatych;
ekologia
[gr. oíkos ‘mieszkanie’, ‘gospodarstwo’, ‘środowisko’, lógos ‘słowo’, ‘umysł’, ‘rozprawa’, ‘wiedza’],
nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody na różnych poziomach organizacji, ekonomika przyrody;
nazwa zwyczajowa insektycydu z grupy nieestrowej pyretroidów;
gambuzja, Gambusia,
rodzaj ryb z rodziny piękniczkowatych;
Giełgudyszki, Gelgaudiškis,
w. na Litwie, nad dolnym Niemnem, powyżej m. Jurbork.
dźwięki wydawane przez zwierzęta, będące w większości wytworem aparatu głosowego (wokalizacja) ;
Haller Stanisław, ur. 26 IV 1872, majątek Polanka-Haller k. Krakowa, zm. 1940, Charków,
stryjeczny brat Józefa, generał.
koziułkowate, komarnicowate, Tipulidae,
rodzina owadów z podrzędu Nematocera, rzędu muchówek;
herbu Pilawa, jedna z najbardziej znanych rodzin w Polsce.
zool. wieloznaczne pojęcie zootechn., które określa: 1) grupę zwierząt danego gat. hodowaną razem albo pasącą się razem; 2) grupę przelotnych ptaków; 3) rodzinną lub nierodzinną zbiorowość społ. zwierząt, przebywających na wspólnym terenie, liczącą kilkanaście lub więcej osobników (w przypadku ławicy śledzi lub stada antylop — nawet tysiące), wykazującą spójność grupy i zdolną do skoordynowanych działań (zwłaszcza ruchów lokomocyjnych).

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

komar «niewielki owad, którego samice żywią się krwią»
• komarowy, komarzy • komarzyca
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia