Kolei Bajkalsko Amurskiej

Encyklopedia PWN

Bajkalsko-Amurska Kolej, Bajkalsko-Amurska Magistrala Kolejowa, Bajkạło-Amụrskaja magistrạl (BAM),
linia kol. w azjat. części Rosji; biegnie od m. Ust-Kut n. Leną przez bezludne tereny na północ od Bajkału do Komsomolska n. Amurem;
linia kol. w azjat. części Rosji, → Bajkalsko-Amurska, Kolej.
amurski, obwód, Amụrskaja ọbłast’,
obwód w azjat. części Rosji, na Dalekim Wschodzie;
Bajkalskie, Góry, Bajkạlskij chriebiẹt,
pasmo górskie w azjatyckiej części Rosji, wzdłuż północno-zachodniego brzegu Bajkału;
Bajkał, Bajkạł,
jezioro w azjat. części Rosji, w obwodzie irkuckim i Buriacji, w górach południowo-wschodniej Syberii;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia