Kolaż

Encyklopedia PWN

kolaż
[fr. collage ‘naklejanie’, ‘oklejanie papierem’] Wymowa,
szt. plast. technika artystyczna i wykonane w tej technice dzieło;
kolaż, fr. collage Wymowa
[‘naklejanie’, ‘oklejanie papierem’],
lit.
Ernst Max Wymowa, ur. 2 IV 1891, Brühl k. Kolonii, zm. 1 IV 1976, Paryż,
francuski malarz i grafik, pochodzenia niemieckiego; najwybitniejszy surrealista.
Hamilton
[hạ̈məltən]
Richard, ur. 24 II 1922, Londyn, zm. 13 IX 2011,
bryt. malarz i grafik;
kluczowa kategoria pojęciowa w teoretycznych badaniach literatury prowadzonych w 2. połowie XX w., znamionująca w ich obrębie rozchwianie się orientacji strukturalnych i wykrystalizowanie się nurtów poststrukturalnych.
kubizm
[fr. cubisme < łac. cubus ‘sześcian’, ‘kostka’],
kierunek w malarstwie i rzeźbie zainicjowany we Francji ok. 1906, który odegrał decydującą rolę w przeobrażeniach sztuki XX w.
Arp Hans Peter Wilhelm, ur. 16 IX 1886, Strasburg, zm. 7 VI 1966, Bazylea,
francuski rzeźbiarz, malarz, grafik i poeta.
asamblaż, fr Wymowa. asamblage,
zbiór gotowych lub stworzonych przez artystę form, materii lub fragmentów innych całości, stanowiący autonomiczną wartość (dzieło sztuki), możliwą do zobaczenia z zewnątrz;
awangarda
[fr. avant-garde]
lit., szt. plast., muz. nazwa ogółu wewnętrznie zróżnicowanych tendencji w sztuce XX w., zwłaszcza w jego drugim i trzecim 10-leciu (awangarda „klasyczna”), odznaczających się radykalnym nowatorstwem, skłonnością do eksperymentu i świadomością przyszłościową.
Baj Enrico, ur. 1924, zm. 2003,
włoski malarz, rzeźbiarz i grafik;
Berio Luciano, ur. 24 X 1925, Oneglia, zm. 27 V 2003, Rzym,
kompozytor włoski.
Berni Antonio, ur. 14 III 1905, Rosario, zm. 13 X 1981, Buenos Aires,
argentyński malarz i grafik;
Blumenfeld Erwin, ur. 26 I 1897, Berlin, zm. 4 VII 1969, Rzym,
fotografik amerykański, pochodzenia niemieckiego;
Braque
[brak]
Georges Wymowa, ur. 13 V 1882, Argenteuil-sur-Seine, zm. 31 VIII 1963, Paryż,
francuski malarz, grafik i rzeźbiarz; współtwórca kubizmu.
Brusiłowski Anatolij, ur. 1932,
ukr. malarz i grafik;
Buczkowski Leopold, ur. 15 XI 1905, Nakwasza (Podole), zm. 27 IV 1989, Warszawa,
brat Mariana Ruth, pisarz, malarz i grafik.
Burri Alberto, ur. 12 III 1915, Città di Castello, zm. 13 II 1995, Nicea,
malarz włoski;
Cane
[kan]
Louis, ur. 13 XII 1943, Beaulieu,
fr. malarz i krytyk sztuki;
Cieślewicz Roman, ur. 13 I 1930, Lwów, zm. 21 I 1996, Paryż,
grafik i malarz;
szt. plast., lit. → kolaż.

Słownik języka polskiego PWN

kolaż [wym. kolaż], collage [wym. kolaż]
1. «kompozycja plastyczna powstała przez naklejenie na płótno lub inne podłoże różnych materiałów i tworzyw; też: technika tworzenia takich kompozycji»
2. «dzieło powstałe z połączenia elementów różnych dzieł lub elementów pochodzących z różnych stylów lub gatunków sztuki; też: metoda tworzenia takich dzieł»

• kolażowy, collage’owy
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia