Kauczuk naturalny

Encyklopedia PWN

węglowodory alifatyczne, zazwyczaj nienasycone węglowodory alicykliczne, których podstawowym elementem budowy jest izopren, C5H8, opisywane wzorem ogólnym (C5H8)n, gdzie n > 2;
włókna otrzymywane z org. polimerów syntetycznych lub naturalnych oraz substancji nieorg.;
włókna gumowe, włókna kauczukowe,
włókna otrzymywane z roztworu kauczuku naturalnego lub syntet.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia