Katowicach

Encyklopedia PWN

pow. ziemski w środkowozachodniej części woj. śląskiego;
teatr radiowy w Polsce, zw. teatrem wyobraźni,
Tenczyński, Garb, Grzbiet Tenczyński,
południowa część Wyż. Krakowsko-Częstochowskiej, oddzielona Rowem Krzeszowickim od Wyż. Olkuskiej;
stolica Polski i województwa mazowieckiego, pow. grodzki, na Nizinie Środkowomazowieckiej, obejmującej w granicach miasta część Kotliny Warszawskiej, Doliny Środkowej Wisły, Równiny Warszawskiej oraz krańce równin Wołomińskiej i Łowicko-Błońskiej, nad Wisłą (w obrębie miasta 28 km biegu rzeki); ośrodek aglomeracji warszawskiej.
Wesoły Szczepan, ur. 16 X 1926, Katowice, zm. 28 VIII 2018, Rzym,
arcybiskup, duszpasterz emigracji, publicysta;
woj. (od I 1999) w zachodniej Polsce;
Więcek Magdalena, ur. 23 VII 1924, Katowice, zm. 31 XII 2008, Egipt,
żona Mariana Wnuka, rzeźbiarka; 1946–49;
Wilimowski Ernest, ur. 26 VI 1916, Katowice, zm. 30 VIII 1997, Niemcy,
piłkarz;
Wilimowski Maksymilian Brunon, ur. 7 X 1886, Siemianowice, zm. 3 VII 1951, Katowice,
działacz pol. na Śląsku, lekarz;
Wiora Walter, ur. 30 XII 1906, Katowice, zm. II 1997,
muzykolog niemiecki;
instytucja organizująca proces wydawniczy.
woj. (od 1999) w północno-zachodniej Polsce, nad Morzem Bałtyckim (dł. granicy mor. 184,9 km), na zachodzie graniczy z Niemcami (186,6 km), na wschodzie z woj. pomor., na południowym wschodzie z wielkopol., na południu z lubuskim; utworzone z woj. szczecińskiego, koszalińskiego oraz części słupskiego, pilskiego i gorzowskiego;
Zakłady Hohenlohe SA, Hohenlohe Werke AG,
spółka górniczo-hutn. na Górnym Śląsku (kopalnie węgla kam. i rud cynku, huty cynku);
dzielnica przem.-mieszkaniowa w północnej części Dąbrowy Górniczej (woj. śląskie);
Ziemba Stefan, ur. 21 XII 1907, Jaworzno k. Katowic, zm. 25 V 1994, Warszawa,
inżynier mechanik;
organizacja młodzieżowa, powołana 1976 w wyniku połączenia Związku Młodzieży Socjalist., Związku Socjalist. Młodzieży Wiejskiej (Związek Młodzieży Wiejskiej) oraz Socjalist. Młodzieży Wojsk. (Koła Młodzieży Wojskowej);
Żmudziński Tadeusz, ur. 9 VI 1924, Chorzów, zm. 17 X 1992, Katowice,
pianista i pedagog muzyczny;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia