Katowicach

Encyklopedia PWN

gałąź przemysłu obejmująca otrzymywanie metali z: rud i koncentratów, metalonośnych półproduktów z procesów metalurgicznych (pyły, szlamy z procesów elektrolizy i elektrorafinacji metali, głównie cynku i miedzi, oraz żużle), złomu (m.in. akumulatorowego), a także recykling oraz przeróbkę plastyczną odlanych do form metali (odlewanie) w zakładach przeróbki plastycznej (walcowniach, kuźniach, ciągarniach, prasowniach, tłoczniach) na półwyroby i wyroby gotowe, znajdujące zastosowanie w gospodarce, a zwłaszcza w przemyśle maszynowym, budownictwie i transporcie.
Instytut Śląski w Katowicach,
społ. placówka naukowa,
Japa Józef, ur. 16 III 1910, Jadowniki k. Brzeska, zm. 26 I 2006, Kraków,
internista, hematolog;
Kasprzyk, Kaspszyk, Jacek, ur. 10 VIII 1952, Biała Podlaska,
dyrygent;
Messner Zbigniew, ur. 13 III 1929, Stryj (Lwowskie), zm. 10 I 2014, Warszawa,
ekonomista;
Mroszczak Józef, ur. 11 V 1910, Nowy Targ, zm. 19 IX 1975, Warszawa,
grafik;
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia (NOSPR), od 1947 pod nazwą Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia (WOSPR, 1968–93 WOSPRiTV), od 1999 pod obecną nazwą,
wraz z orkiestrą Filharmonii Nar. w Warszawie największy i wykazujący się najwyższymi dokonaniami artyst. zespół orkiestrowy w Polsce, z siedzibą w Katowicach;
radiofonia publiczna.
prasa polska 1918–39,
instytut nauk. o charakterze stowarzyszenia,
organizacja akademików górnośląskich;
towarzystwo nauk. ogólne, działające 1920–39 w Katowicach;
państw. wyższa uczelnia, utworzona 1968, z siedzibą w Katowicach;
Warzecha Piotr, ur. 10 III 1941, Bytom,
kompozytor i dyrygent;
bank komercyjny, powstał 1989 w wyniku wydzielenia go ze struktury Narodowego Banku Polskiego, z siedzibą w Katowicach;
Bieniasz Maciej, ur. 22 XII 1938, Kraków,
malarz i rysownik;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia