Katowicach

Encyklopedia PWN

do 1922 i 1939–45 pod nazwą Oheim, zał. 1899;
miasto wojewódzkie w województwie śląskim, pow. grodzki, na Wyż. Katowickiej, nad Rawą (prawy dopływ Brynicy), Kłodnicą i Mleczną, w GOP.
Katowice GKS, Górniczy Klub Sportowy Katowice,
klub sportowy, zał. 1964;
spółka powstała 24 VII 1996 w wyniku połączenia kopalń Katowice i Kleofas;
powstała 1976 pod nazwą Kombinat Metalurgiczny Huta „Katowice” w Dąbrowie Górniczej;
woj. w południowej Polsce;
Giesche SA
[gị:szə ˜],
do 1922 Die Bergwerksgesellschaft Georg von Giesches Erben,
spółka górniczo-hutnicza z siedzibą we Wrocławiu, od 1922 w Katowicach;
(GOP), największy w Polsce okręg przemysłowy, w północnej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, w województwie śląskim, na południowym zachodzie graniczy z Rybnickim Okręgiem Węglowym;
Baranowski Michał, ur. 29 VII 1935, Kraków, zm. 7 XII 1963, Katowice,
dyrygent;
Pieter Józef, ur. 19 II 1904, Ochaby k. Skoczowa, zm. 3 III 1989, Katowice,
psycholog;
Popiołek Kazimierz, ur. 25 II 1903, Cieszyn, zm. 28 XII 1986, Katowice,
historyk Śląska;
Rose Edward Stefan Franciszek, ur. 13 XI 1893, Warszawa, zm. 22 V 1969, Katowice,
ekonomista, działacz i publicysta gospodarczy;
Siess Napoleon, ur. 20 IX 1931, Rybnik, zm. 26 XI 1986, Katowice,
dyrygent i pedagog muzyczny;
Stryja Karol, ur. 2 II 1915, Cieszyn, zm. 31 I 1998, Katowice,
dyrygent i pedagog muzyczny;
Benisz Adam Karol, ur. 10 XI 1888, Nowy Sącz, zm. 1976,
działacz nar. na Śląsku, prawnik, pułkownik;
Bryła Stefan Władysław, ur. 17 VIII 1886, Kraków, zm. 3 XII 1943, Warszawa,
inżynier budowlany, pionier spawania w budownictwie.
Buszko Henryk, ur. 3 IX 1924, Lwów, zm. 31 VII 2015,
architekt;
Franta Aleksander, ur. 1 II 1925, Kraków, zm. 1 V 2019,
architekt;
tygodnik, wyd. 1891–1901 w Berlinie, później w Katowicach; organ Tow. Socjalistów Pol., 1893–1914 — PPS zaboru pruskiego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia