Katar

Encyklopedia PWN

Adar, ‘Adar,
pole naftowe w północnej części Sudanu Południowego (stan Górny Nil), w pobliżu m. Malakal;
ród władców Bahrajnu;
nazwa nadawana katarom działającym na południu Francji XI–XIII w.;
alergia
[gr. állos ‘inny’, ‘cudzy’, érgon ‘czyn’],
termin wprowadzony 1906 przez K. von Pirqueta na określenie stanu zmienionej i nadmiernej odpowiedzi immunologicznej organizmu;
alergologia
[gr. állos ‘inny, cudzy’, érgon ‘czyn’, lógos ‘słowo, nauka’],
dziedzina medycyny zajmująca się diagnostyką i terapią chorób alergicznych;
antyklerykalizm
[gr. antí ‘przeciw’, ‘naprzeciw’, łac. clericus ‘duchowny’],
w potocznym rozumieniu postawa niechęci, czasami przechodzącej we wrogość, wobec zbytniego zaangażowania kleru (zwłaszcza katolickiego) w życie polityczno-społeczne, motywowana obawą przed przekształceniem systemu państwowego w system teokratyczny (państwo wyznaniowe); liberalny ruch polityczno-intelektualny, którego celem jest zmniejszenie wpływu kleru i instytucji religijnych na życie publiczne; u jego podłoża leży pojmowanie jednostki ludzkiej jako wolnej i niepodlegającej kontroli, również w sferze religijnej (obyczajowej);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia