Katar

Encyklopedia PWN

specyficzna, dostosowana do religijnych zasad islamu interpretacja społecznego procesu gospodarowania.
gnostycyzm
[gr. gnōstikós ‘poznawczy’],
ogólna nazwa nurtów myślowych opartych na gnozie, rozwijających się II–III w. we wschodnich prowincjach cesarstwa rzymskiego.
herezja
[łac. haeresis < gr. haíresis ‘wybór’],
kacerstwo,
poglądy rel. uznane za sprzeczne z oficjalnie głoszoną przez Kościół doktryną (dogmatami).
poglądy rel. niezgodne z oficjalną doktryną Kościoła, głoszone przez zwolenników ruchów rel.-społ. w Europie X–XV w.;
Innocenty III, Lotario di Segni, Lotariusz z Segni, ur. ok. 1160, zamek Gavignano (obecnie w Anagni, Kampania), zm. 16 VII 1216, Perugia,
papież.
największa chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia religijnego określane jako katolicyzm, utożsamiająca się w swojej wierze i nazwie z Kościołem powszechnym (gr. katholikos ‘powszechny’) oraz uznająca w sferze doktryny i organizacji kościelnej autorytet papieża, biskupa Rzymu.
lek α-adrenergiczny obkurczający miejscowo naczynia krwionośne błony śluzowej nosa;
Lem Stanisław, ur. 12 IX 1921, Lwów, zm. 27 III 2006, Kraków,
prozaik, eseista i dramatopisarz.
Liga Państw Arabskich, Liga Arabska, ang. League of Arab States, arab. Dżami’at ad-Duwal al-Arabijja,
organizacja międzynarodowa, utworzona 1945, z siedzibą w Kairze;
Mani, Manes, Manicheusz, ur. ok. 216, Seleucja-Ktezyfont (Mezopotamia), zm. ok. 276,
perski reformator religijny; twórca manicheizmu i sekty manichejczyków.
system religijny utworzony przez Maniego w III w.
Musajid, Musay‘īd, dawniej Umm Said,
m. w Katarze, nad Zat. Perską;
lek o działaniu sympatykomimetycznym, pochodna imidazoliny;
Organizacja Arabskich Krajów Eksportujących Ropę Naftową, ang. Organization of Arab Petroleum Exporting Countries Wymowa (OAPEC Wymowa),
organizacja międzyrządowa państw arabskich, założona 1968 w Bejrucie przez Arabię Saudyjską, Kuwejt i Libię;
Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową, ang. Organization of the Petroleum Exporting Countries Wymowa(OPEC Wymowa),
międzynarodowa organizacja krajów producentów ropy naftowej;
Rada Współpracy Arabskich Państw Zatoki (Perskiej), Rada Współpracy Zatoki, Madżlis at-Ta’awun li-Duwal al-Chalidż al-Arabijja, Maǧlis at-Ta‘āwun li-Duwal al-Halìǧ al-‘Arabiyya,
organizacja regionalna, zał. 1981 przez: Arabię Saudyjską, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman i Zjedn. Emiraty Arabskie w celu integracji ekon.-polit.-wojskowej.
określenie zgromadzenia czarownic, powstałe w okresie tzw. polowania na czarownice XV–XVII w.;
SARS,
ang.
Severe Acute Respiratory Syndrome, zespół ostrej niewydolności oddechowej,
atypowe zapalenie płuc wywoływane przez SARS Coronavirus (SARS-CoV) pochodzenia odzwierzęcego;
XI sobór powszechny zwołany 1179 w Rzymie, w bazylice Św. Jana na Lateranie przez papieża Aleksandra II;
Ubajd kultura, kultura Ubaid,
archeol. kultura eneolitu starożytnej Mezopotamii (przed ok. 3500 p.n.e.);

Słownik języka polskiego PWN

katar I «zapalenie błony śluzowej nosa, połączone ze wzmożonym wydzielaniem śluzu»
• kataralny
katar II «członek grupy religijnej działającej we Włoszech i Francji w XI–XIII w.»
• katarski
katar sienny «zapalenie błony śluzowej nosa i spojówek, występujące na skutek uczulenia na pyłek roślinny»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia