Kanał telekomunikacyjny

Encyklopedia PWN

ogół prób nawiązania połączenia lub ogół połączeń, a także przekazów informacji w sieci telekomunikacyjnej lub jej części;
układ elektr. bierny (nie zawierający źródeł energii) stosowany do realizacji kanału telekomunikacyjnego;
zespół telekomunik., złożony z 2 terminali telekomunikacyjnych i zawartej między nimi drogi przesyłowej (kanału telekomunik. lub zestawu łączy telekomunik.; telekomunikacyjne drogi), tworzący jedną funkcjonalną całość;
urządzenie przyłączone do sieci telekomunikacyjnej, zapewniające dostęp do jednej lub kilku usług świadczonych przez tę sieć;
drogi, po których przebiegają sygnały elektr. i opt. będące nośnikami wiadomości. Do dróg telekomunik. zalicza się kanały, łącza i tory telekomunikacyjne.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia