Kamienia

Encyklopedia PWN

archeol. najwcześniejsza i jednocześnie najdłuższa z 3 epok, na które 1836 Ch.J. Thomsen podzielił pradzieje ze względu na podstawowy surowiec użytkowany do produkcji narzędzi (epoki: kamienia, brązu i żelaza);
dawna jednostka masy o lokalnie zróżnicowanej wielkości;
med. zbity złóg utworzony gł. ze związków mineralnych występujący w przewodach, narządach jamistych i torbielach;
Kamień, Kạmień,
szczyt w Rosji.
niewielki odłamek skalny, otoczak.
Kamień nad Obem, Kạmień-na Obị, do 1933 Kamień,
m. rejonowe w azjat. części Rosji, w Kraju Ałtajskim, nad Zbiornikiem Nowosybirskim na Obie.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia