Kam��

Encyklopedia PWN

Permski, Kraj, Piẹrmskij kraj,
kraj w Rosji, obejmuje niemal całe dorzecze górnej Kamy;
Agades, Agadèz,
m. w środkowym Nigrze, na Saharze, w oazie Agades, u południowego podnóża wyż. Air;
almerska kultura, kultura Almería,
archeol. kultura neolitu rozprzestrzeniona w południowo-wschodniej części Płw. Iberyjskiego, rozwijająca się w IV tysiącleciu p.n.e.;
archeol. kultura schyłku epoki brązu i wczesnej epoki żelaza (IX–przeł. III i II w. p.n.e.), rozwijająca się w dorzeczu Wołgi, Kamy, Wiatki i rz. Biełaja w strefie przyuralskiej;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia