KAZACHSTAN

Encyklopedia PWN

m. w Kazachstanie, → Nur-Sułtan.
cerusyt
[łac. cerussa ‘biel ołowiana’],
minerał, węglan ołowiu PbCO3;
Chan Tengri, kirgiskie Kan too czokusu, Kan too čokusu, kazachskie Chan Tängyry szyngy, Han Tņìrì šyņy, ros. pik Chan-Tiengri, pik Han-Tengri,
szczyt w Tien-szanie (do 1941 uważany za najwyższy), na granicy Kirgistanu i Kazachstanu;
państwo w środkowej i wschodniej Azji nad Morzem Żółtym, Morzem Wschodniochińskim i Morzem Południowochińskim
chlorargiryt
[gr. chlōrós ‘zielonawy’, árgyros ‘srebro’],
kerargiryt, srebro rogowe,
minerał, chlorek srebra AgCl;
miner. minerał z grupy spineli, tlenek żelaza i chromu FeCr2O4;
Chromtau, Hromtau,
m. w Kazachstanie (obw. aktiubiński), na przedgórzu Uralu;
Chruszczow Nikita S., ur. 17 IV 1894, Kalinówka k. Kurska, zm. 11 IX 1971, Moskwa,
polityk sowiecki.
Czardara, kazachskie Szardara, Šardara, ros. Czardara, Čardara,
m. w południowym Kazachstanie (obw. południowokazachstański), nad Zbiornikiem Czardarskim na Syr-darii;
Czeczenia, ros. Czeczniạ, czeczeńskie Nochčijčo', Republika Czeczeńska, ros. Czeczenskaja Riespublika, czeczeńskie Nochčijn Respublika,
republika na południu eur. części Rosji, na Kaukazie;
Czu, kazachskie i ros. Szu, Šu,
m. w Kazachstanie (obw. żambylski), nad rzeką Czu;
Czu, kirg. Czüj, Čùj, kazachskie Szu, Šu, ros. Czu, Ču,
rzeka w Kirgistanie i Kazachstanie;
Czujska, Kotlina, kirg. Czüj öröönü, Čùj ôrônù, ros. Czujskaja dolina, Čujskaja dolina,
kotlina w środkowym biegu rzeki Czu, w Kirgistanie i Kazachstanie, na wys. 500–1200 m;
Dąbrowski Marek Paweł, ur. 13 IV 1951, Bydgoszcz,
ekonomista;
deportacja
[łac.],
zesłanie,
przymusowe, połączone z pozbawieniem lub ograniczeniem wolności, przesiedlenie osób do innego rejonu kraju lub usunięcie ich poza granice państwa, gł. ze względów polit., na podstawie decyzji władz administracyjnych.
czwarty okres (jednostka geochronologiczna) ery paleozoicznej trwający od ok. 408 do 355 mln lat temu; także system (jednostka chronostratygraficzna) obejmujący powstałe w tym czasie skały.
dioptaz
[gr., ‘przezroczysty’],
minerał, uwodniony krzemian miedzi Cu6[Si6O18] · 6H2O;
Dubanowicz Edward, ur. 6 I 1881, Jaszczew k. Sanoka, zm. 18 X 1943, Londyn,
działacz polit., prawnik;
Dunganie, nazwa własna Lao Hui Wymowa,
grupa muzułmanów chiń. mieszkająca w Kirgistanie i południowym Kazachstanie;
m. w Kazachstanie, → Taraz.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia