KAZACHSTAN

Encyklopedia PWN

Syr-daria, uzb. Sirdaryo, tadż. darjoi Sir, dar'ëi Sir, kazachskie Syrdaria, Syrdariâ, ros. Syrdarja, Syrdar'ja, staroż. Jaksartes,
rz. w Uzbekistanie, Tadżykistanie i Kazachstanie, najdłuższa w Azji Środkowej;
Szymkent, kazachskie Šymkent, ros. Szymkient, Šymkent, dawniej w nazewnictwie pol. Czymkent,
m. w południowym Kazachstanie, między rz.: Badam i Sajram (dorzecze Syr-darii), w obniżeniu między Karatau a Ałatau Tałaskim, na wys. ok. 500 m.
Taraz, do 1936 Aulije Ata, 1936–38 Mirzojan, do 1998 Dżambuł,
m. w Kazachstanie, na przedgórzu Tien-szanu, na l. brzegu rz. Tałas.
Tien-szan
[chiń., ‘niebiańskie góry’],
kirg. Tjańszan, Tân 'šan', kazachskie Tjan-Szan, Tân'-Šan', ros. Tiań-Szań, Tjan'-Šan', tadż. Tijonszon, Tiënšon, uzb. Tyan-Shan,
system górski w środkowej Azji, w Kirgistanie, Kazachstanie, Tadżykistanie, Uzbekistanie i Chinach;
Toboł, kazachskie Tobył, Tobyl, ros. Tobọł, Tobol,
rz. w Kazachstanie i Rosji, lewy dopływ Irtyszu;
Türkystan, kazachskie Tùrkìstan, ros. Turkiestan, Turkestan,
m. w południowej części Kazachstanu, w obwodzie południowokazachstańskim, 150 km na północny zachód od Szymkentu, u podnóża Karatau.
Ural, kazach. Żajyk, Žajyķ, ros. Żaik, Žaik, Urạł, Ural,
rz. w Rosji i Kazachstanie;
Yining, Ining, dawniej Kuldża,
m. w północno-zachodnich Chinach, w regionie autonomicznym Sinkiang, nad rz. Ili He, ok. 50 km od granicy z Kazachstanem. Wzmiankowany (jako Kuldża) za dyn. Tang (618–907); od XIII w. pod władzą Mongołów (stolica chana Czagataja), następnie w państwie dżungarskim; od 1757 pod władzą Chin; 1851 w mieście podpisano ros.-chiń. porozumienie handl. (traktat z Kuldży);
Abaj, do 1961 osiedle Czurubaj Nura,
miasto w Kazachstanie (obwód karagandyjski);
instytucje, które gromadzą bieżące informacje dotyczące polityki, gospodarki i in. dziedzin życia w kraju i na świecie, opracowują je i udostępniają środkom masowego przekazu, wydają biuletyny dla środków przekazu, serwisy dla odbiorców zagranicznych.
Ajaköz, Ajaguz,
m. w Kazachstanie.
Äjteke Bi, ros. Ajteke bi, dawniej Nowokazalińsk,
m. w Kazachstanie.
m. w Kazachstanie, → Nur-Sułtan.
m. w Kazachstanie, → Nur-Sułtan.
Aksaj, Aķsaj, dawniej Leningradskoje,
m. w Kazachstanie.
Aksorang, kazaskie Aķsoraņ biìgì, ros. gora Aksoran,
najwyższy szczyt pasma Kyzyłtas w Kazachstanie, 1565 m.
Aksu, kazachskie Aķsu, do 1993 Jermak,
m. w Kazachstanie, w obwodzie pawłodarskim, na Niz. Zachodniosyberyjskiej, nad Irtyszem (na l. brzegu).
Aktau, kazachskie Aķtau, 1964–91 Szewczenko,
m. w Kazachstanie, na płw. Manggystau, nad M. Kaspijskim.
m. w Kazachstanie, → Aktöbe.
Aktöbe, kazachskie Aķtôbe, ros. Aktiubinsk, Aktjubinsk, do 1991 w nazewnictwie pol. Aktiubińsk,
m. obwodowe w Kazachstanie, na przedgórzu Uralu Południowego, na l. brzegu rz. Ilek (dopływ Uralu).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia