Kłodawie

Encyklopedia PWN

miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie kolskim, na Wysoczyźnie Kłodawskiej, nad Rgilewką (prawy dopływ Warty).
antyklinorium śródpolskie, antyklinorium środkowopolskie,
geol. antyklinorium rozciągające się od zachodniej części Pojezierza Pomorskiego po G. Świętokrzyskie (włącznie);
minerał, chloroboran magnezu Mg3[Cl|B7O13];
diapir
[gr.],
wysad,
geol. struktura tektoniczna w kształcie słupa lub grzyba, powstała wskutek przebicia się ku górze — przez młodsze, sztywniejsze skały nadkładu — skał starszych, bardziej plast., mających mniejszą gęstość;
minerał, siarczan wapnia i sodu CaNa2[SO4]2;
kainit
[gr. kainós ‘nowy’],
minerał, uwodniony chlorosiarczan potasu i magnezu KMg[Cl|SO4] · 2,6H2O;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia