Kórnika

Encyklopedia PWN

miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, na Równinie Wrzesińskiej, nad jez.: Kórnickim i Bnińskim.
dzielnica Kórnika między jez.: Bnińskim i Kórnickim;
ród szlachecki herbu Ogończyk, osiadły na Pomorzu Gdańskim i w Wielkopolsce;
Kielisiński Kajetan Wincenty, właśc. K. Wawrzyniec, ur. 7 VIII 1808, Mieronice k. Wodzisławia, zm. 2 I 1849, Kórnik,
sztycharz i rysownik;
jezioro na Równinie Wrzesińskiej, w dorzeczu Kopli, w woj. wielkopol., na wys. 65 m;
pow. ziemski w środkowej części woj. wielkopol.;
Szymborska Wisława, ur. 2 VII 1923, Kórnik k. Poznania, zm. 1 II 2012, Kraków,
poetka, autorka Wołania do Yeti i Chwili.
arboretum
[łac.],
teren, na którym kolekcjonuje się rośliny drzewiaste (drzewa, krzewy, krzewinki i pnącza), pochodzące z różnych stref klimatycznych;
Białobok Stefan, ur. 11 V 1909, Czernichów k. Krakowa, zm. 17 VIII 1992, Poznań,
botanik;
biblioteki samodzielne, biblioteki placówek nauk. działające w ramach instytutów, zakładów, centrów, innych jednostek organizacyjnych PAN i biblioteki jej stacji nauk. za granicą.
Bodniak Stanisław, ur. 29 X 1897, Stara Wieś k. Brzozowa (Podkarpacie), zm. 15 X 1952, Kórnik k. Poznania,
historyk, bibliotekarz, edytor źródeł;
w. w woj. wielkopol. (pow. poznański, gmina Kórnik), nad zarastającym Jez. Borowieckim;
specjalne założenie botaniczne, w którym celowo są gromadzone kolekcje żywych roślin, pełniące funkcje naukowe, dydaktyczne i rekreacyjno-społeczne;
botanika
[gr. botanikós ‘zielarski’ < botánē ‘roślina’],
nauka o roślinach, ich budowie, rozwoju, klasyfikacji, funkcjach życiowych i zależności od warunków środowiska;
Browicz Kazimierz, ur. 17 XII 1925, Częstochowa, zm. 11 VI 2009, Warszawa,
botanik dendrolog;
Celichowski Zygmunt, ur. 12 VIII 1845, Wronki, zm. 26 I 1923, Kórnik k. Poznania,
bibliotekarz, historyk, wydawca, publicysta, działacz społeczny;
dendrologia
[gr. déndron ‘drzewo’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
drzewoznawstwo,
dział botaniki, nauka o roślinach drzewiastych (drzewach, krzewach, krzewinkach, pnączach o zdrewniałych łodygach);
Działyński Jan Kanty, ur. 28 IX 1829, Kórnik, zm. 30 III 1880, tamże,
syn Adama Tytusa, bibliofil i wydawca, mecenas kultury, ostatni przedstawiciel rodu;
Giertych Maciej, ur. 24 III 1936, Warszawa,
ojciec Romana, syn Jędrzeja, działacz polit., botanik;
Górka Stanisław, ur. 1538, zm. 23 X 1592, Błonie k. Warszawy,
syn Andrzeja, wojewoda poznański, ostatni z rodu;

Ilustracje, multimedia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia