Kórnickim

Encyklopedia PWN

jezioro na Równinie Wrzesińskiej, w dorzeczu Kopli, w woj. wielkopol., na wys. 65 m;
miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, na Równinie Wrzesińskiej, nad jez.: Kórnickim i Bnińskim.
biblioteki, których istnienie i działalność jest oparta na majątku fundacyjnym, przeznaczonym na ten właśnie cel przez założyciela (ofiarodawcę, donatora, fundatora).
dzielnica Kórnika między jez.: Bnińskim i Kórnickim;
świdojarząb, x Amelasorbus,
grupa mieszańców pomiędzy rodzajami: jarząb i świdośliwa, otrzymywanych w uprawie;
wydawnictwo źródłowe;
biblioteka pol. we Francji; zał. 1842 przy Szkole Nar. Pol. (liceum), z inicjatywy działaczy demokr. Wielkiej Emigracji przeciwnych obozowi ks. A.J. Czartoryskiego;
Bodniak Stanisław, ur. 29 X 1897, Stara Wieś k. Brzozowa (Podkarpacie), zm. 15 X 1952, Kórnik k. Poznania,
historyk, bibliotekarz, edytor źródeł;
Celichowski Zygmunt, ur. 12 VIII 1845, Wronki, zm. 26 I 1923, Kórnik k. Poznania,
bibliotekarz, historyk, wydawca, publicysta, działacz społeczny;
dendrologia
[gr. déndron ‘drzewo’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
drzewoznawstwo,
dział botaniki, nauka o roślinach drzewiastych (drzewach, krzewach, krzewinkach, pnączach o zdrewniałych łodygach);
ród szlachecki herbu Ogończyk, osiadły na Pomorzu Gdańskim i w Wielkopolsce;
Działyński Adam Tytus, ur. 24 XII 1796, Poznań, zm. 12 IV 1861, tamże,
syn Ksawerego Szymona Tadeusza, mąż Gryzeldy Celestyny (od 1825), ojciec Jana Kantego, działacz polit., mecenas nauki i sztuki, wydawca źródeł historycznych;
Działyński Jan Kanty, ur. 28 IX 1829, Kórnik, zm. 30 III 1880, tamże,
syn Adama Tytusa, bibliofil i wydawca, mecenas kultury, ostatni przedstawiciel rodu;
Grycz Józef, ur. 11 XII 1890, Zebrzydowice, zm. 23 X 1954, Warszawa,
bibliotekarz, organizator nowoczesnego bibliotekarstwa polskiego;
rodzina antykwariuszy, księgarzy, nakładców;
Kawecka-Gryczowa Alodia, ur. 11 VIII 1903, zm. 16 VI 1990, Warszawa,
historyk kultury staropolskiej, bibliotekarka;
rz., prawy dopływ Warty;
muzea, których istnienie i działalność są oparte na majątku fundacyjnym, przeznaczonym na ten cel przez założyciela (fundacje).
Piliński Adam, ur. 22 XI 1810, Maciejowice, zm. 23 I 1887, Paryż,
litograf, rytownik, rekonstruktor starodruków;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia