Jud������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Encyklopedia PWN

dan
[jap.],
w dalekowschodnich sztukach walki (m.in. judo, karate) stopień mistrzowski (od 1 do 10) nadawany zawodnikom po złożeniu egzaminów oraz wykazaniu się skutecznością w walce;
Emmanuel
[hebr. ‘immānû’ēl ‘z nami Bóg’],
imię użyte w bibl. Księdze Izajasza (7,14; 8,8);
Ezdrasz
[hebr. ‘ezrâ ‘pomoc’],
żył na przeł. V i IV w. p.n.e.,
kapłan i prawodawca żydowski, bohater wielu ksiąg bibl. (zwłaszcza Ezd 7–10 i Ne 8–9) oraz apokryficznych;
Ezechiel
[hebr. yehezq’ēl ‘Bóg umacnia’],
data ur. nieznana, zm. ok. 570 p.n.e.,
prorok i kapłan żydowski z Jerozolimy.

Materiały dodatkowe

Kliknij, aby zobaczyć „Jud������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������” w Materiałach dodatkowych

Tabele, zestawienia

Kliknij, aby zobaczyć „Jud������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������” w Tabelach, zestawieniach

Słownik języka polskiego

Kliknij, aby zobaczyć „Jud������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������” w Słowniku języka polskiego
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia