Jud������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Encyklopedia PWN

Alter Abraham Mordechaj, ur. 1866, Góra Kalwaria(?), zm. 6 VI 1948, Jerozolima,
syn Judy Arie Lejba, żydowski działacz religijny i społeczny, cadyk;
starożytny lud, który w II tysiącleciu p.n.e. osiedlił się na wschód od Jordanu;
Amos, żył w 1. poł. VIII w. p.n.e.,
prorok pochodzący z Judy, pierwotnie pasterz, który działał w Izraelu w czasach Jeroboama II;
apostołowie
[gr. apóstolos ‘posłaniec’],
w Ewangeliach wybrani uczniowie Jezusa, świadkowie jego życia i zmartwychwstania;
Arystobul I, żyd. imię Juda, żył II/I w. p.n.e.
król Judei 104–103 p.n.e., najstarszy syn etnarchy Jana Hyrkana I
Azariasz, Ozjasz, ur. 781 p.n.e., zm. ok. 739 p.n.e.,
władca staroż. królestwa Judy (Królestwa Południowe);

Materiały dodatkowe

Kliknij, aby zobaczyć „Jud������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������” w Materiałach dodatkowych

Tabele, zestawienia

Kliknij, aby zobaczyć „Jud������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������” w Tabelach, zestawieniach

Słownik języka polskiego

Kliknij, aby zobaczyć „Jud������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������” w Słowniku języka polskiego
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia