Jod

Encyklopedia PWN

Lugola płyn, roztwór Lugola,
roztwór (1-procentowy) jodu I2 w 2-procentowym wodnym roztworze jodku potasu KI;
związki metaloorganiczne o wzorze ogólnym R2Mg lub RMgX — związki Grignarda, gdzie R — alkil lub aryl, X — chlor, brom lub jod, których cząsteczki zawierają bezpośrednie wiązanie między atomami węgla i magnezu;
morszczyn, fukus, Fucus,
rodzaj mor. glonów z gromady brunatnic;
odkażające środki, środki dezynfekcyjne,
substancje o działaniu przeciwbakteryjnym, zabijające wszystkie wegetatywne postacie drobnoustrojów;
ogniwo galwaniczne, w którym elektrodą ujemną jest lit, elektrodę dodatnią może stanowić m.in. ditlenek manganu (MnO2) lub jod (I2) — w ogniwach małej mocy, albo np. chlorek tionylu (SOCl2) — w ogniwach dużej mocy;
radioimmunologia
[łac.-gr.],
RIA,
metoda diagnostyczna oznaczania poziomu markerów nowotworowych i hormonów we krwi, oparta na reakcji antygenu z przeciwciałem, w której znakowany radioizotopem może być antygen (metoda radioimmunologiczna) lub przeciwciało (metoda immunoradiometryczna);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia