Jod

Encyklopedia PWN

Karwina, Karviná,
m. we wschodnich Czechach, w kraju morawsko-śląskim, nad Olzą, na wschód od Ostrawy, przy granicy z Polską.
krocionogi, dwuparce, Diplopoda,
podgromada stawonogów z gromady wijów;
Krynica Morska, do 1958 Łysica,
miasto w województwie pomor., w powiecie nowodworskim, na Mierzei Wiślanej, nad Zalewem Wiślanym i Zat. Gdańską, w Parku Krajobrazowym Mierzei Wiślanej; północno-wschodnia granica miasta jest granicą państw. z Rosją (obwód kaliningradzki).
stosowany w analizie chem. wskaźnik stopnia nienasycenia substancji org., gł. tłuszczów i olejów;
listownica, laminaria, Laminaria,
rodzaj brunatnic;
liściak, Phyllophora,
rodzaj krasnorostów z klasy Florideophyceae obejmujący 15 gat. żyjących w morzach, w najgłębszej (sublitoralnej) przybrzeżnej strefie występowania osiadłych glonów (bentos), gdzie panują najstabilniejsze warunki siedliskowe i mała intensywność światła;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia