Jod

Encyklopedia PWN

dziedzina techniki zajmująca się wydobywaniem surowców mineralnych z dna mórz, a także ich uzyskiwaniem z wody morskiej;
związki nieorganiczne jodu, w których występuje on na −I stopniu utlenienia oraz związki organiczne, których cząsteczki zawierają w swym składzie jod;
mikroelementy
[gr.-łac.],
mikroskładniki, składniki śladowe,
fizjol. pierwiastki chem. występujące w organizmach zwierzęcych i roślinnych w bardzo małych ilościach (śladowych) i niezbędne do normalnego przebiegu różnych procesów biochem. w tkankach (należą do nutrientów);
związek nieorganiczny, sól, biała substancja krystaliczna o gęstości 3,12 g/cm3,
radiofarmaceutyki
[łac.-gr.],
związki chemiczne o cząsteczkach zawierających jeden lub więcej atomów promieniotwórczych, stosowane w diagnostyce i lecznictwie.
amyloza
[gr.],
polisacharyd, jeden z dwóch głównych (oprócz amylopektyny) składników skrobi, stanowiący ok. 20–30% jej masy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia