Jez Solińskiego

Encyklopedia PWN

zachodnia część Beskidów Lesistych (Beskidy Wschodnie), w Polsce oraz na Słowacji i Ukrainie (południowy skraj), między doliną Osławy na zachodzie a Przełęczą Użocką i obszarem źródliskowym Sanu na wschodzie i na południe od dolin potoków Głuchego i Czarnego (uchodzi do Jez. Solińskiego);
w. w woj. podkarpackim, w pow. leskim (gmina Solina), w G. Sanocko-Turczańskich, na pr. brzegu Sanu, nad sztucznym Jez. Myczkowskim;
woj. w południowo-wschodniej Polsce;
w. gminna w woj. podkarpackim (pow. leski), nad jez. Solińskim i Myczkowskim;
pow. ziemski w południowo-wschodniej części woj. podkarpackiego, na południu graniczy ze Słowacją;
Myczkowskie, Jezioro, Zbiornik Wodny Myczkowce,
zbiornik retencyjny na Sanie (woj. podkarpackim); utw. 1961;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia