Jerzyk

Encyklopedia PWN

„Jerzyki”, Powstańcze Oddziały Specjalne „Jerzyki”,
organizacja konspiracyjna młodzieży i dzieci opuszczonych, zał. X 1939 przez J. Strzałkowskiego („Jerzego”);
jerzyki, Apodinae,
podrodzina ptaków z rodziny jerzykowatych;
anat. gruczoły umieszczone pod językiem jaskółek, salangan i jerzyków;
echolokacja
[gr. ēchṓ ‘dźwięk’, ‘odgłos’, ‘echo’, łac. locus ‘miejsce’],
biol. zdolność niektórych zwierząt do znajdowania przeszkody lub identyfikacji ofiary na podstawie porównania charakterystyki wydanych przez siebie dźwięków z dźwiękami (echem) odbitymi od obiektu;
zool. specjalne miejsce (np. nora, dziupla, szczelina skalna, zakątek wśród roślin) znalezione lub zdobyte na innym osobniku albo będące wytworem własnej pracy;
hibernacja
[łac. hiberno ‘zimuję’],
stan fizjologiczny umożliwiający zwierzęciu przetrwanie okresu zimy przez ograniczenie zapotrzebowania na energię zawartą w pokarmach;
jerzykowate, Apodidae,
rodzina ptaków z rzędu krótkonogich;
krótkonogie, jerzykowe, Apodiformes,
rząd drobnych, doskonale latających ptaków;
oddział dyspozycyjny Kierownictwa Dywersji KG AK, batalion;
grupa 28 gat. ptaków z 3 rodzajów (Hydrochous, Aerodramus, Collocalia), należących do podrodziny jerzyków;
wpleszczowate, narzępikowate, Hippoboscidae,
rodzina muchówek krótkoczułkich z grupy larworodnych, charakteryzujących się „rodzeniem” larw dojrzałych do przeobrażenia;
zool. niestrawiona część pokarmu (kości, pióra, sierść), oddzielająca się w żołądku niektórych ptaków i następnie wypluwana w postaci zbitego wałka, czemu towarzyszą charakterystyczne odruchy wymiotne;

Słownik języka polskiego PWN

jerzyk «ptak przelotny o smukłej budowie i długich, wąskich skrzydłach»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia