Jego

Encyklopedia PWN

teatr dram., zał. 1976 przez T. Łomnickiego i kierowany przez niego do 1981; od 1996 jego imienia;
Towarzystwo Naukowe im. T. Szewczenki, ukr. Naukowe towarystwo im. T. Szewczenka,
ukr. stowarzyszenie nauk., zał. 1873 we Lwowie jako towarzystwo literackie pod nazwą Tow. im. Szewczenki (Towarystwo im. Szewczenka), od 1892 stowarzyszenie nauk., zorganizowane na wzór krak. AU;
Uniwersytet im. M. Łomonosowa w Moskwie, Uniwersytet Moskiewski, ros. Moskowskij gosudarstwiennyj uniwiersitiet imieni M. Łomonosowa,
najstarszy i największy uniwersytet w Rosji, powołany 1755, z inicjatywy M. Łomonosowa (jego pierwszego rektora), na mocy dekretu carycy Elżbiety Piotrowny.
Uniwersytet Neapolitański im. Fryderyka II, Università di Napoli „Federico II”,
uniwersytet wł., zał. 1224 przez króla Sycylii i ces. rzymsko-niem. Fryderyka II;
uczelnia zał. 1898 z inicjatywy działaczy Sekcji Techn. Warsz. Oddziału Tow. Popierania Ros. Przemysłu i Handlu, a zwłaszcza jej przewodniczącego K. Obrębowicza;
Biblioteka Polska im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires, Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko,
zał. 1960 pod nazwą Tow. Biblioteki Pol. im. Ignacego Domeyki, jako pomnik milenium chrześcijaństwa w Polsce;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia